%27Zet+verdubbelaar+in+bij+oplossing+stikstofprobleem%27
Blog
© DLV Advies

'Zet verdubbelaar in bij oplossing stikstofprobleem'

De miljarden om de patstelling in Nederland inzake het stikstofdossier op te lossen, vliegen je om de oren. Een bedrag dat in ieder geval duidelijk maakt dat het een serieus knelpunt is voor de politiek. Rustig 100 kilometer per uur rijdend op de snelweg in Nederland is er tijd genoeg om na te denken over wat te doen met die miljarden. Een oplossing bedenken blijkt lastig.

Het is goed om eens stil te staan bij het doel stikstof op te kopen. Is dat om ontwikkeling in andere velden mogelijk te maken of om de stikstofdepositie op natuur te verlagen? Wie dat tweede als doel heeft, zal erop tegen zijn de stikstof – die wordt opgekocht – in te zetten voor andere doelen. Kortom, het wordt nog een uitdaging om voldoende stikstof te verkrijgen om de ontwikkelingen in Nederland weer vlot te trekken, laat staan om de natuur te beschermen.

Ik zal me niet verder uitlaten over de te hanteren doelstelling of het effect van de maatregelen op de natuur in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat er noodzaak komt om stikstof te verzamelen, dus is het zaak na te denken over de maximaal haalbare effecten om de doelen te realiseren. Alles zal moeten worden benut om effect te sorteren, met als gevolg dat er op termijn geen discussie meer is.

Het is een gegeven dat het treffen van stikstofreducerende maatregelen op de intensieve bedrijven tot tien keer kosteneffectiever is dan het opkopen van die bedrijven. Weliswaar gaat dan niet de uitstoot van 100 procent naar nul, maar bijvoorbeeld van 100 procent naar 15 procent.

Minder vee is makkelijk gezegd

Je kunt voor dezelfde euro die je uitgeeft in dat scenario tien keer zoveel stikstof reduceren. Nu is het makkelijk gezegd dat we minder vee willen, maar wanneer je maximaal de stikstofruimte wilt opzoeken, zul je hier gefundeerder over na moeten denken. Hoeveel wil je besteden aan de dure opkoop en hoeveel besteed je aan de kosteneffectieve route voor het aanpassen van de bedrijven?

Een andere vraag is of je niet juist de ondernemers nu moet willen bereiken. De varkenshouderij is reeds gekrompen naar minder dan drieduizend ondernemers ten overstaan van de ruim dertigduizend in de jaren negentig. Tevens zijn er steeds meer ondernemers met meerdere locaties. Juist hier wringt de schoen om de deelname aan de stikstofreductie met opkoop te realiseren.

Die ondernemers willen door met waar ze goed in zijn. Het blokkeert ze dat er een beroepsverbod wordt opgelegd bij deelname. Daarbij schakelt dit de deelname van een grote groep locaties uit. Tot deze groep behoren ondernemers die bereid zijn het bedrijf te verplaatsen naar een geschiktere locatie, maar er niet voor openstaan te stoppen.

Herinvesteren in varkenshouderij

Terwijl ik links en rechts word ingehaald door mensen die nog niet met onze natuur bezig zijn, probeer ik openingen te bedenken. Ik hou van anders redeneren en de discussie op gang brengen. Je zou de ondernemers na deelname aan de opkoopregeling juist moeten verplichten de middelen te herinvesteren in de varkenshouderij in Nederland. Doorgaan in de varkenshouderij, onder de voorwaarde dat de locaties die worden gekocht meteen worden aangepast naar de eindnormen van bijvoorbeeld 85 procent emissiereductie.

Dan zet je de middelen die je beschikbaar stelt twee keer in, namelijk: een keer voor de opkoop van de locatie (dure maatregel) en een keer voor het aanpassen van een bestaande locatie (kosteneffectieve maatregel). Hoe verantwoord is je geld dan besteed?

Nee, meer varkens komen daar niet van, want we hebben in Nederland een plafond middels de varkensrechten. En toch heb je met het geld, dat onze kinderen later ter beschikking moeten hebben, de verdubbelaar ingezet en fors meer stikstof beschikbaar gekregen dan in de eerste variant van opkopen gelukt zou zijn.

Sommigen kunnen geen kant op

Overigens fijn dat er geld beschikbaar komt voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor opkoop via deze weg. Er zijn immers legio bedrijven die de normen van 1 of 2 mol depositie op een Natura 2000-gebied niet halen, zij kunnen geen kant op. Zij komen niet in aanmerking voor opkoop en komen niet toe aan verduurzamen. Terwijl ook die bedrijven hard nodig zijn om de gewenste stikstofruimte voor alle agenda's in Nederland te verkrijgen.

Een andere prettige bijkomstigheid is dat het geld in dat geval in de eigen sector wordt besteed en niet als concurrentievervalsend juist alleen in andere sectoren wordt ingezet. Vreemd dat het niet in de varkenshouderij mag worden geïnvesteerd en je er wel een staalverwerkingsbedrijf mee mag beginnen.

Je ziet, ik heb echt maar 100 kilometer per uur gereden en lang de tijd gehad om na te denken. Jammer dat mijn rit is afgelopen. Er zijn nog zoveel opties te bedenken, maar ik ga graag de discussie met eenieder aan, nu de cafés weer open zijn.

Paul Bens
Directeur DLV Advies

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer