Uniformering+groei+en+voerconversie+aanpassen
Nieuws
© Varkens Archief

Uniformering groei en voerconversie aanpassen

De afspraken over het uniformeren van de technische resultaten van de vleesvarkensbedrijven moeten op de schop. Het traject 25 tot 117 kilo leven is niet meer goed bruikbaar voor het berekenen van de gecorrigeerde groei en voerconversie vindt Kasper Bekker van Saldo Advies Varkenshouderij.

In 2012 zijn er voor de laatste keer uniformeringsafsprkaen gemaakt voor het berekenen van de gecorrigeerde cijfers voor de groei per dag en EW (energiewaarde) conversie. In de praktijk, geeft Bekker aan, worden op basis daarvan vaak afgeleiden berekend, zoals een gecorrigeerde voerconversie, voeropname en zelfs gecorrigeerde voerkosten.

Hogere aflevergewichten

Vanaf 2012 geldt voor het standaard traject 25 kilo als opleggewicht big en 117 kilo als levend aflevergewicht. Een groeitraject van 92 kilo. Sinds de invoering van de corrigerende rekensystematiek is er veranderd. Het opleggewicht van de biggen ligt nog steeds rond gemiddeld 25 kilo. De aflevergewichten stegen in acht jaar tijd van ruim 92 kilo naar zo'n 100 kilo geslacht gewicht.

Het levende eindgewicht is verhoogd van 118,5 kilo naar ongeveer 125 kilo. 'Het traject waarover wordt gecorrigeerd, is daardoor veel langer geworden en de effecten van minder juiste aannames veel groter', luidt de kritiek van Bekker. 'Daarnaast hebben we te maken met veel hogere groei- en voeropnameniveaus dan acht jaar geleden.'

Lagere voerefficiëntie

Bekker heeft in een blog op zijn website de gecorrigeerde cijfers ontrafelt. In tabel 1 staan de verschillende groeitrajecten, zoals die er uitzien bij cijfers die rond het landelijk gemiddelde liggen. 'We zien dat de groei in de fase na 117 kilo volgens de rekenregels ver terugvalt. In percentages van de groei tussen 25 en 117 kilo gaan we naar een niveau van 91,3 procent van die groei.'

© Kasper Bekker

Bekker noemt het voor de hand liggend dat in de fase van 117 tot 125 kilo de voerefficiëntie afneemt. Uit de cijfers komt naar voren dat de EW- en voerconversie (VC) stijgt naar 122,3 procent van de waarde tussen 25 kilo en 117 kilo. In cijfers neemt de VC toe van 2,49 in het traject van 25 tot 117 kilo tot 3,04 in het traject van 117 tot 125 kilo.

Voeropname hoger

De voeropname ligt in het hele traject op 2,15 kilo per dag. De rekenregels splitsen dit op in 2,13 kilo in de fase van 25 tot 117 kilo en in de fase na 117 tot 125 kilo naar 2,38 kilo voer per dag. 'De voeropname ligt in de praktijk echter veel hoger dan 2,38 kilo gemiddeld', stelt Bekker vast.

Verder noemt hij een voerconversie van 122,3 procent in het traject 117 tot 125 kilo te gunstig. En de groei per dag ligt volgens Bekker ook veel hoger dan de berekende 91,3 procent van het bedrijfsgemiddelde. Hij stelt daarom een aantal wijzigingen voor (zie tabel 2).

© Kasper Bekker

Wijzigingen

Als eerste stelt Bekker voor om de voeropname in de eindfase na 117 kilo als variabele door het bedrijf te laten invullen. 'Er zijn nu eenmaal grote verschillen tussen bedrijven in de voeropname in de eindfase.' Bekker rekende in tabel 2 met 2,7 kilo.

Ook de voerefficiëntie is volgens Bekker aan het eind ongunstiger dan de 122,3 procent. 'Zelf reken ik bij 117 kilo met 126 procent met een toename van 0,36 procent per extra kilo gewicht aan het eind. Bij gemiddeld 121 kilo is dat 127,44 procent van de gecorrigeerde voerconversie.'

Met de hogere voeropname en de ongunstigere voerconversie rekent het model zelf uit wat de groei in de eindfase is. Deze is per bedrijf variabel, omdat zowel de voerconversie als de voeropname in deze berekening bedrijfseigen cijfers zijn.

Economisch interessant?

Tot slot stelt Bekker voor om de cijfers van het afwijkende traject ook te vermelden. Wat is de groei en voerconversie in het traject van 20 tot 25 kilo big en van 117 tot 125 kilo. 'Misschien zijn het op de boerderij wel de meest gestelde vragen: wat zijn de groei- en voerconversiecijfers van de afwijkende trajecten?'

Wat Bekker betreft, is er werk aan de winkel. 'Behalve dat gecorrigeerde cijfers gestandaardiseerd zijn, is er behoefte om deelberekeningen te maken. Om te kijken of de afwijkende fase economisch nog wel interessant is.'

Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer