Flink+wat+voorwaarden+aan+extern+salderen
Nieuws
© Jos Thelosen

Flink wat voorwaarden aan extern salderen

Extern salderen is sinds kort weer mogelijk in meerdere provincies. Veehouders die willen stoppen, kunnen hun stikstofruimte verkopen aan andere veehouders of partijen buiten de landbouw. Er gelden bij extern salderen wel flink wat voorwaarden, aldus advocaat Paul Bodden van Hekkelman advocaten en notarissen.

Ten eerste kan extern salderen alleen als het bedrijf dat de stikstofrechten verkoopt ook daadwerkelijk stopt of al is gestopt. Bodden: 'Als een bedrijf al is gestopt, moet dan wel de stal en inrichting aanwezig zijn, zodat het bedrijf weer zou kunnen starten binnen de vergunning die het heeft.'

Bedrijven, waarvan de stikstofdepositie is ingebracht in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), mogen hun stikstofrechten niet verkopen. Dat speelt bij bedrijven die in de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2018 zijn gestopt. Die stikstofrechten zijn al uitgegeven in het kader van de PAS.

Geheel of gedeeltelijk verkopen

Een verkopende veehouder mag de stikstofrechten aan één of meer partijen verkopen. En hij kan een deel van de stikstofrechten zelf houden. Dat kan bijvoorbeeld door niet met het hele bedrijf te stoppen, maar dit gedeeltelijk voort te zetten. Of de veehouder houdt een deel van de stikstofrechten zelf, omdat die nodig zijn voor een nieuwe activiteit op het bedrijf.

De basis voor de stikstofrechten is de vergunning. 'Dat kan een verleende natuurvergunning zijn', zegt Bodden. 'Is die er niet dan moet verder worden teruggekeken en kan het gaan om een milieutoestemming van 10 juni 1994, een milieutoestemming van na 24 maart 2000 of een vergunning volgens de Habitatrichtlijn van 7 december 2004. De vergunde rechten moeten dan wel vergund zijn gebleven.'

Korting

De hoogte van de stikstofrechten die een bedrijf kan verkopen, is afhankelijk van de situatie. Als de stikstofuitstoot in de vergunning niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting, dan wordt eerst hiervoor gecorrigeerd. Daarna volgt dan een korting van 30 procent op de stikstofemissie. De overblijvende 70 procent is voor de kopende partij.

Varkensbedrijven die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kunnen geen stikstofrechten verkopen. Dat geldt ook voor de bedrijven die onder de stoppersregeling vielen.

Verleasen stikstofruimte

Varkenshouders of andere veehouders die tijdelijk minder dieren houden, kunnen stikstofruimte verleasen. 'Dat kan voor veehouders een goede optie zijn', meent Bodden. Die stikstofruimte is dan in te zetten voor een project in de buurt dat tijdelijk extra stikstof uitstoot. Dat kan bijvoorbeeld zijn de aanleg van een bedrijventerrein.

Verleasen mag voor een periode van twee jaar. Bodden: 'Verleasen aan een partij die langdurig stikstof nodig heeft en die telkens opnieuw een leasecontract met een andere partij zou moeten afsluiten, mag niet.'

Afroming

Volgens provincie Noord-Brabant geldt bij verleasen ook een afroming van 30 procent voor degene die de stikstofruimte nodig heeft. De veehouder die de stikstofruimte verleast, mag na afloop van het leasecontract wel weer 100 procent van de stikstofruimte zelf gebruiken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer