Renure+moet+Brussel+overtuigen
Nieuws
© Jos Thelosen

Renure moet Brussel overtuigen

Kunstmestvervangers die gewonnen worden uit dierlijke mest krijgen van het Europese onderzoekscentrum Joint Research Centre (JRC) de naam Renure. Het toepassen daarvan past volgens JRC prima binnen de Europese nitraatrichtlijn.

Het rapport met Renure-criteria staat binnenkort op de Brusselse bespreekagenda. LTO hoopt dat erkenning voor mestseizoen 2021 geregeld is. Renure staat voor: Recovered nitrogen from manure. De belangrijkste criteria voor kunstmestvervangers zijn dat er tenminste 90 procent minerale stikstof ten opzichte van het totaal aan stikstof in zit.

Of dat de verhouding organische-koolstof ten opzichte van totaal stikstof kleiner of gelijk is aan drie. Daarnaast gelden maximale gehaltes voor koper en zink in Renure. Voorbeelden van potentiële Renure-producten zijn mineralenconcentraat na verwerking van drijfmest, spuiwater uit luchtwassers, ammoniumsulfaat/-nitraat uit strippers en dunne fractie van digestaat.

Onbewerkte mest

Apart opgevangen urine bestempelt JRC echter als onbewerkte mest. Dit tegen het zere been van LTO Nederland. LTO rekent erop dat de Europese Commissie naar de geschiktheid van het product kijkt en niet naar de (scheidings)techniek waarmee dat is verkregen.

Het voorstel van JRC, met inspraak van LTO, is dat bewerkte dierlijke mestproducten die aan de criteria voldoen, kunnen worden aangewend buiten de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest (170, 230 of 250 kilo per hectare).

Druk op mestmarkt

Het voordeel voor boeren is dat op deze manier meer stikstof uit dierlijke mest kan worden gebruikt. Hierdoor wordt geld bespaard op de aankoop van kunstmest en neemt de druk op de mestmarkt af.

LTO Nederland vindt het daarom belangrijk dat de Europese Commissie de toepassing van Renure zo snel mogelijk toestaat. De inzet van de belangenbehartiger is erop gericht om het geregeld te krijgen voor het komende mestseizoen in 2021. Dan is er ruim twaalf jaar gewerkt aan het erkend krijgen van kunstmestvervangers buiten de stikstof gebruiksnorm voor dierlijke mest.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer