%27Vleesvarkens+kroon+op+ons+zeugenbedrijf%27
Partner
© Studio Van Assendelft

'Vleesvarkens kroon op ons zeugenbedrijf'

Sinds de bedrijfsovername in 1990 hebben Evert en Carolien Hendrikx nog nooit zeugen aangevoerd. Ook niet bij de bedrijfsverplaatsing naar de nieuwe locatie in Lottum. De eigen zeugenstapel verhuisde mee en groeide door eigen aanfok naar de huidige vijfhonderd zeugen met een GY-z kern waar ze nu TN70-zeugen mee maken.

‘Aanvoer van dieren is een grote risicofactor voor de gezondheid’, verklaart Evert Hendrikx. ‘Dat sluiten we zo uit. Mensen komen alleen in de stal als het echt nodig is en dan via de douche.’
Gezondheid speelt bij Hendrikx een belangrijke rol. Mede daarom wordt er ook gewerkt met een vierwekensysteem. Slechts één kraamafdeling hoeft compleet te worden gereinigd en ontsmet voordat de volgende batch zeugen eraan komt. Doordat er maar twee leeftijden gespeende biggen op het bedrijf zijn, is het eenvoudig om te voorkomen dat er contact is tussen de gespeende biggen en de rest van de varkens. Om vergissingen te voorkomen worden in de biggenopfok andere kleuren kleding, laarzen en materialen gebruikt. Door de goede gezondheid krijgen ziekten minder kans en is het antibioticagebruik erg laag. ‘PRRS steekt soms even de kop op, maar die ziekte is ook weer snel weg.’

Nooit stil staan

De ontwikkeling van een varkensbedrijf staat volgens Hendrikx nooit stil. Om de resultaten te optimaliseren worden de productiegegevens van iedere batch van vier weken nauwlettend bijgehouden. Steeds is er goed zicht op klimaat, voerverbruik en waterverbruik. ‘Daar hebben we geen nieuw te ontwikkelen apparatuur voor nodig. Dat kan al 23 jaar lang met het F-central, het managementdeel van de voer-, water- en klimaatcomputer. Iedere maand bespreken we de cijfers en zetten we steeds kleine stapjes vooruit. Recent hebben we bijvoorbeeld gezien dat de wateropname bij de gespeende biggen pas na een week stijgt. We gaan nu uitzoeken hoe we dat kunnen verbeteren.’
Op basis van de productiecijfers is enkele jaren terug geïnvesteerd in nevelapparatuur. Zo is het stalklimaat in de zomer beter in de hand te houden. Carolien Hendrikx: ‘Dat lukt ten dele. Door het vernevelen gaat de luchtvochtigheid omhoog waardoor de dieren eerder hittestress ervaren en dan hebben we nog een herfstdip. Daarom denken we nu na over een airco bij de kraamzeugen.’

Opvolger van buiten

Na zijn studie aan de HAS stapte Luuk Winkelmolen in 2019 in het bedrijf. Hij begon ooit bij Hendrikx tijdens een stage voor de middelbare landbouwschool. ‘Ik wilde wel heel graag in het varkensbedrijf’, vertelt hij. ‘Evert en Carolien hebben me gestimuleerd om eerst nog de HAS te volgen, zodat ik een goede basis kon ontwikkelen voor een succesvolle bedrijfsovername. Het is nodig om steeds kort op de bal te zitten. Dat geldt ook voor het door kunnen ontwikkelen van een varkensbedrijf.’
Door de perspectiefvolle samenwerking is de stap gezet om een vleesvarkensbedrijf bij te kopen. De zoektocht naar een geschikt bedrijf duurde wel even. ‘Veel bedrijven zijn te oud of te klein of hebben een brijvoerinstallatie. Dat is voor het managen op afstand niet handig’, stelt Evert Hendrikx.
In Sevenum werd een geschikt bedrijf met 5.000 plaatsen op droogvoer gevonden. Het bedrijf heeft drie stallen met ieder een eigen hygiënesluis. Het sluit qua biosecurity en indeling goed aan op het vierwekensysteem bij de zeugen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer