Stikstofbeleid+leidt+tot+ingrijpende+sanering
Nieuws
©

Stikstofbeleid leidt tot ingrijpende sanering

De Kamerbrief van 4 oktober bevat volgens de POV nog veel open einden. Wel is al duidelijk is dat er een ingrijpende vrijwillige sanering komt naast Natura 2000 gebieden. Ook de saldering zal leiden tot sanering door de 30 procent afroming bij externe saldering en het schrappen van latente ruimte.

De POV ziet weinig terug van haar voorstellen richting het kabinet. Met het actieplan Vitalisering Varkenshouderij en de warme sanering levert de varkenssector een forse bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving en tegelijk het verlagen van de stikstofuitstoot. De POV ziet geen beloning terug voor deze inspanningen en gaat in overleg met het ministerie om toekomstperspectief voor de varkenshouderij te behouden.

Schade verhalen


Daarbij is het stikstofbeleid volgens de POV momenteel deels gebaseerd op aannames waarin grote onzekerheden zitten voor wat betreft de stikstofdepositie op natuurgebieden. De POV zal juridische stappen ondernemen om schade op de overheid te verhalen als blijkt dat de maatregelen zijn gebaseerd op ondeugdelijke gronden. De Universiteit van Amsterdam is bezig met het opstellen van een meetprogramma om de stikstofdepositie op natuurgebieden daadwerkelijk te meten. De POV heeft in overweging aan te sluiten bij dit onderzoek.

Afroming 30 procent


De Kamerbrief vermeldt dat salderen blijft toegestaan voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning. Wel verdwijnen er bij het salderen stikstofrechten. Bij extern salderen geldt er sinds 4 oktober een afroming van 30 procent. En bij verkoop aan de overheid worden de varkensrechten geschrapt. Bovendien geldt bij salderen de feitelijk gerealiseerde capaciteit als norm. Latente ruimte verdwijnt daarbij. Bij intern salderen geldt het werkelijke aantal dierplaatsen als norm voor de feitelijk gerealiseerde capaciteit.

Open einden


Salderen is momenteel nog niet mogelijk omdat het rekenmodel Aerius op zijn vroegst per 1 januari werkt voor de meeste varkensbedrijven. Een ander open eind is dat de Kamerbrief nog geen oplossing heeft voor de bedrijven die een vergunning hebben op basis van de PAS of die en PAS-melding hebben gedaan. Ook is er nog geen oplossing voor bemesten en beweiden.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer