POV+stemt+in+met+DGF+2020%2D2024
Nieuws
©

POV stemt in met DGF 2020-2024

LNV-minister Schouten is volop bezig met het sluiten van een nieuw convenant voor het DGF (Diergezondheidsfonds) periode 2020-2024. De basis staat prima, blijkt uit een evaluatie en slechts enkele aanpassingen zullen worden gedaan. De varkenshouderij krijgt meer inspraak om beperking van het insleeprisico op bijvoorbeeld AVP mee vorm te geven.

In de gesprekken met de varkenshouderij (vertegenwoordigd door de POV) werd gewezen op het toegenomen risico op uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP) vanuit dieren in de natuur. Schouten zegt die zorgen te begrijpen, maar geeft wel aan dat risico’s op besmetting uit de natuur tot het ondernemersrisico behoren. Maar zij wil zich wel inspannen om samen met de sector de kans op uitbraken zo veel mogelijk te verkleinen. De risico’s vanuit wilde zwijnen wil Schouten beperken samen met de provincies. Zo is er een taskforce ingericht waarin zij samen met de vier provincies en faunabeheereenheden werkt aan een zo effectief mogelijke uitvoering om te komen tot de afgesproken reductie van het aantal zwijnen. De POV gaat voortaan ook deelnemen aan die taskforce, evenals een aantal vertegenwoordigers van natuurorganisaties. De taskforce gaat voor 1 oktober een zogenaamde roadmap opstellen met acties die gericht zijn op het zo veel mogelijk verkleinen van het insleeprisico van AVP.

Maatregelen financieren


De maatregelen die de overheid neemt ter preventie, bewaking en bestrijding van dierziekten worden betaald uit het DGF. Dierhouders dragen via heffingen bij aan het vullen van het fonds. LNV draagt ook financieel bij. Voor bepaalde kosten en preventie van dierziekten waar Europese regelgeving voor is, wordt een bijdrage uit de Europese begroting meegenomen. De wijze van financieren zal voor de periode 2020-2024 gelijk blijven, zoals vastgelegd in het lopende DGF-convenant.

Wel neemt Schouten op basis van de evaluatie van Wageningen Economic Research enkele veranderingen over. Er komen sectorplafonds per jaar (voor jaarlijkse reguliere kosten en voor bestrijding) en Schouten zal laten onderzoeken of GLB-gelden kunnen worden ingezet om de gevolgschade van een uitbraak van een dierziekte te beperken.

Ondertekening convenant


Het landelijk bestuur van de POV heeft ingestemd met ondertekening van het nieuwe convenant diergezondheidsfonds.  Ook is de internetconsultatie gestart voor de Algemene maatregel van bestuur op basis waarvan de sectorplafonds worden vastgesteld.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer