Hygi%C3%ABne+speelt+een+cruciale+rol+in+de+strijd+tegen+salmonella
Nieuws MS Schippers

Hygiëne speelt een cruciale rol in de strijd tegen salmonella

Vrijwel op ieder varkensbedrijf komt besmetting met de salmonellabacterie voor. Strikte hygiënemaatregelen in het slachthuis hebben al voor een flinke daling van salmonella gezorgd. Door nu nog strikte maatregelen te hanteren op varkensbedrijven kan dit percentage nog verder teruggebracht worden.

De aanpak van salmonella speelt nu eigenlijk alleen een belangrijke rol voor de biggenexport. Duitse varkenshouders krijgen namelijk een strafkorting als zij met salmonella besmet vlees leveren. Alles draait om hygiëne Hygiëne speelt een belangrijk rol in de bestrijding van salmonella. Het is belangrijk om te zorgen voor een goed te reinigen en te desinfecteren hok. Dit hok dient na iedere ronde goed gereinigd (ontvet) en gedesinfecteerd te worden. Daarnaast moet gezorgd worden voor een goede, effectieve ongediertebestrijding en schoon, kiemvrij drinkwater. Als dat in orde is, dan kan zuur toegevoegd worden aan het drinkwater”, aldus Arjan Wermink, HyCare-coach MS Schippers. Deze totaalaanpak wordt gerealiseerd met de HyCare-methode. En deze totaalaanpak zorgt voor lage OD-waarden. Dit zien we niet alleen in onze eigen HyCare stal, waar de OD-waarde al diverse jaren rond de 10 zit, maar ook bij praktijkbedrijven die de HyCare-methode succesvol toepassen.  In onderstaande zijn de laatste 3 salmonella metingen van de HyCare stal weergegeven. Op bedrijven met meer dan 31 vleesvarkens worden drie keer per jaar bloedmonsters getest op antistoffen tegen salmonella. Hier komt een OD-waarde uit, uitgedrukt in een percentage. De OD-waarde (%) geeft aan hoeveel antistoffen tegen salmonella in het bloed aanwezig zijn. Per periode van vier maanden krijgt elk bedrijf een score. Op basis van de uitslagen wordt een bedrijf ingedeeld in een categorie. De categorie-indeling is een maat voor het risico dat de vleesvarkens van het bedrijf met salmonella vormen.

  • Categorie 1: gering risico
  • Categorie 2: matig risico
  • Categorie 3: hoog risico

Categorie 3-bedrijven worden nu door IKB Varken nog niet verplicht om maatregelen te nemen. Toch is het volgens hen van belang om actie te ondernemen om het besmettingsrisico te verminderen. Mogelijke sancties door afnemers van biggen vanwege een ongunstige categorie-indeling kunnen voorkomen worden. Ook geeft IKB Varken aan dat uit onderzoek is gebleken dat ongunstige salmonella-uitslagen gerelateerd zijn aan minder goede technische resultaten. Het nemen van passende maatregelen kan dus ook technische en financiële bedrijfsresultaten positief beïnvloeden. Win-Win situatie Het voordeel is dat je met deze HyCare-maatregelen niet alleen salmonella aanpakt, maar ook andere infecties zoals PRRS, App, clostridium, E.coli en andere dierziekten. De totale diergezondheid gaat omhoog en daarmee ook het rendement. Het is dus een win-winsituatie.

Over MS Schippers

MS Schippers is een innovatief, internationaal familiebedrijf met “Passion for Farming”. Door innovatie en daadkracht is MS Schippers uitgegroeid...

Lees verder »