%E2%80%98Euro+per+big+aan+voer+besparen%E2%80%99
Nieuws MS Schippers

‘Euro per big aan voer besparen’

Een aantal jaren geleden focuste de Deense zeugenhouder Jan Jacobsen zich volledig op de productie van zoveel mogelijk biggen per zeug per jaar. Maar MS Schippers heeft hem de ogen geopend. Met het MS Total Water Care Concept behaalt hij soepel extra rendement.

Waar ter wereld ook varkens worden gehouden, drinkwater van optimale kwaliteit verbetert de prestaties. Zo is Jan Jacobsen, die 1.750 zeugen houdt op twee locaties in Denemarken, in 2014 gestart met de totaalaanpak van het drinkwater bij zijn biggen. Door de focus te leggen op zoveel mogelijk biggen per zeug per jaar produceren, liet de 44-jarige ondernemer flink wat rendement liggen. Met name op het gebied van voerbenutting. De hoge bezetting in de opfokafdelingen voor de biggen tot 30 kilo leidde ertoe dat hij niet de optimale groei behaalde. De voerconversie was te hoog evenals de per kilo groei. ‘Maar het drinkwater speelde ook een belangrijke rol’, zegt Jacobsen. ‘MS Schippers heeft mij de ogen geopend. Op het gebied van waterkwaliteit viel er op mijn bedrijf heel wat te verbeteren.’

Schoon water

Met Di-O-Clean zijn waterleidingen grondig gereinigd en gedesinfecteerd en wordt voorkomen dat er een biofilm ontstaat. ‘Ik zie dat als een verzekering: het water en de leidingen zijn altijd schoon.’ Daarnaast is Jacobsen MS Goldfeed Prestige Premium aan het drinkwater gaan toevoegen. ‘Ik houd ervan dingen zo eenvoudig mogelijk te doen. De mix met onder meer organische zuren automatisch aan het drinkwater toevoegen, bespaart me toevoegingen van zurenmengsels in het voer.’ De resultaten van het toepassen van het MS Total Water Care Concept werden snel zichtbaar. De biggen namen het voer beter op, de groei nam toe en na voerovergangen ontstond er amper meer diarree. Koppels bleven meer uniform waardoor er minder ondereind was. Jacobsen: ‘Het verzorgen van de biggen verliep gemakkelijker en het werkplezier is toegenomen.’

Onder de streep

Zijn keuze om MS Goldfeed Prestige Premium te gaan toevoegen, was er niet een vanwege de laagste kosten. ‘Als ik geen effect zou zien met het beste product, zou ik net zo goed niets kunnen toevoegen. Het gaat erom wat ik onder de streep extra overhoud’, stelt Jacobsen. ‘Bovendien is de begeleiding en het advies van MS Schippers heel professioneel waardoor de resultaten steeds beter worden. De voerconversie van de biggen is gedaald van 1,9 naar 1,6, terwijl de voermengsels honderd procent identiek zijn gebleven.’ De wateraanpak levert Jacobsen alleen al aan voerbesparingen flink wat extra rendement op. Per big van gemiddeld 30 kilo zijn de voerkosten ongeveer 1,67 euro gedaald door de gunstigere voerconversie. De prijs voor Di-O-Clean is bijna 7 cent per big en dat van MS Goldfeed Prestige circa 62 cent per dier. ‘Dat is bijna een euro per big extra winst. Daar komen de andere voordelen zoals een betere bigkwaliteit, minder medicijnen en minder arbeid nog bovenop. Dus ik ben uitermate tevreden.’

Serviceovereenkomst

Over zijn zakelijke relatie met MS Schippers is de zeugenhouder heel positief. ‘Ze hebben waterspecialisten die uitzoeken waar verbeteringen op mijn bedrijf mogelijk zijn en welke producten het beste passen. Omdat ik ook een serviceovereenkomst met Schippers heb gesloten, heb ik de zekerheid dat de dosering altijd honderd procent goed gaat. Dat bespaart mij kopzorgen en tijd. Bovendien maken heldere protocollen het eenvoudig voor mijn medewerkers om de producten goed te gebruiken’, benadrukt Jacobsen. ‘MS Schippers begrijpt welke uitdagingen er in de praktijk van vandaag de dag zijn en komt met bedrijfsspecifieke oplossingen die daadwerkelijk winst opleveren.’ Jan Jacobsen, 44 jaar, zelfstandige sinds 2007, twee bedrijven met zeugen, in totaal 1.750 zeugen, verkoop van varkens met een gewicht van 30 kilo

Over MS Schippers

MS Schippers is een innovatief, internationaal familiebedrijf met “Passion for Farming”. Door innovatie en daadkracht is MS Schippers uitgegroeid...

Lees verder »