Aanvaardbaar+antibioticumgebruik+als+kompas
Nieuws
©

Aanvaardbaar antibioticumgebruik als kompas

De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) heeft het ‘aanvaardbare gebruik’ van antibiotica weergegeven in nieuwe benchmarkwaardes per diercategorie. Een dierdagdosering van 5 bij zeugen met biggen en vleesvarkens vinden SDa en het ministerie van LNV acceptabel. Bij speenbiggen is 20 dierdagdoseringen het voorlopige doel. In vier jaar wordt naar die situatie toe gewerkt.

De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Bovendien is sinds 2009 het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met 60 procent afgenomen. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben een geweldige prestatie neergezet, stelt de POV. Daarom heeft de POV met succes gepleit om nieuwe benchmarkwaarden gefaseerd in te voeren. Het stoplichtmodel met de categorieën groen, oranje en rood blijft voorlopig gehandhaafd. Vanaf 2021 zal één benchmarkwaarde (dierdagdosering: DDD) per diercategorie gelden. Om daar goed op voor te sorteren zal er de komende jaren extra aandacht worden besteed aan de ‘rode’ varkensbedrijven.

Diercategorie      DDD 2018             Termijndoel
Zeugen/biggen    10 – 20                  5    Aanvaardbaar
Speenbiggen        20 – 40                20    Voorlopig
Vleesvarkens        10 – 12                   5    Aanvaardbaar

Signalerings- (oranje) en actiewaarde (rood) zeugen en biggen
Jaar        Oranje  Rood
2018      10           20
2019      7             10
2020      7             10
2021       -              7
2022       -              5

Signalerings- (oranje) en actiewaarde (rood) vleesvarkens
Jaar        Oranje  Rood
2018      10           12
2019      7             10
2020      7             10
2021      7             7
2022       -            5

Voor de speenbiggen is het voorstel van de POV om het stoplichtmodel in stand te houden. De SDa heeft echter nog niet gesproken over een fasering of een aanvaardbare (eind)waarde. Voor het jaar 2019 wordt daarom vastgehouden aan een signaleringswaarde (oranje) van 20 DDD en een actiewaarde (rood) van 40 DDD.

Groeitraject


De varkenshouderij wil zich de komende periode richten op meerdere sporen om verdere verlaging van het antibioticumgebruik te stimuleren. Dit zijn onder andere:

 1. Intensiveren van het beleid gericht op gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement.

 2. Bedrijven die structureel in ‘het groen’ zitten, belonen via marktconcepten.

 3. Coaching van bedrijven die langdurig hoog zitten met hun antibioticumgebruik. In de IKB-systemen is hiervoor ‘instrumentarium’ opgenomen. Verder moet het onderzoek naar de kritische (succes)factoren, dat momenteel wordt uitgevoerd door de GD, handvatten opleveren voor een succesvolle coaching.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer