Actie+brandveiligheid+gefocust+op+oudere+stallen
Nieuws
©

Actie brandveiligheid gefocust op oudere stallen

De brandveiligheid in met name oudere bestaande stallen (gebouwd in de periode voor 2014) zal beter moeten. EZ-staatssecretaris Martijn van Dam noemt dit in zijn reactie op de recente stalbranden en op de evaluatie Actieplan stalbranden 2012-2016. Uit deze evaluatie blijkt dat de brandveiligheid in nieuwe stallen is verbeterd en in bestaande stallen een lichte verbetering is te zien.

De verbetering in de bestaande stallen komt onder andere door dat een periodieke keuring van de elektrische installaties in diverse kwaliteitssystemen verplicht is geworden. Ook verzekeringsmaatschappen besteden meer aandacht aan de brandveiligheid. Het neemt volgens Van Dam niet weg dat het nog beter moet. Dat kan bijvoorbeeld door nog meer aandacht voor de periodieke elektrokeuringen, de plaatsing van detectiesystemen in technische ruimtes en bliksemafleiders. De sectoren zullen op deze punten dit jaar met voorstellen komen. Bij het aanscherpen van de brandveiligheidseisen voor bestaande stallen spelen volgens Van Dam wel zaken als juridische haalbaarheid, handhaafbaarheid en kosten voor de veehouders een rol. Dit kan er toe leiden dat maatregelen in fases worden ingevoerd. Eerst de meest effectieve maatregelen doorvoeren en het eerst bij de 'grootste' stallen.

Kosten
De kosten van de maatregelen voor een betere brandveiligheid verschillen nogal, blijkt uit de evaluatie. Voor een periodieke keuring van de elektrische installatie variëren de kosten van 400 euro voor kleine gebouwen (minder dan 750 m2) tot 1000 euro voor gebouwen boven de 8.000 m2. Een beveiliging voor oververhitting van elektromotoren kost 100 tot 200 euro. Brand of rookdetectie in een technische ruimte met doormelding aan de telefoon vergt 400 euro. Duurdere maatregelen zijn bliksemafleiders 7,500 euro voor 1000 m2 stal en een bluswatervoorziening 5.000 tot 15.000 euro.

Het Actieplan Stalbranden meldt dat voor het verder verbeteren van de brandveiligheid innovaties nodig zijn. De detectie van rook of brand in de stal werkt bijvoorbeeld niet altijd naar wens. Een mogelijke optie is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een branddetectie via een camerasysteem. Andere oplossingen die in het evaluatierapport worden genoemd zijn bijvoorbeeld automatische bluspatronen in schakelkasten of automatisch blussystemen in de stal. Een mistsysteem zou daarbij ook gebruikt kunnen worden voor inweken van vloeren of koeling van dieren. Het rapport noemt ook nog de noodzaak tot grotere bouwblokken. Stallen worden nu vaak dicht bij elkaar gebouwd vanwege het beperkte bouwblok. Dat komt de brandveiligheid niet ten goede, erkent ook Van Dam.

Praktijknetwerken
Vanuit de praktijknetwerken, die onderdeel waren van het Actieplan, komen nog praktische oplossingen naar voren voor een betere brandveiligheid. Zoals het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden in andere ruimten, stofvrij houden van open kabelgoten en infraroodcamera’s waarmee hittelekken in elektrische systemen en bedrading kunnen worden opgespoord.

Naast de aanpassingen in stallen en bouwmaterialen en dergelijke blijft het bevorderen van brandveilig werken gewenst, zowel door de veehouders als installateurs. Uit het onderzoek naar de oorzaken van stalbranden blijkt namelijk dat 12 procent van de stalbranden ontstaat door menselijk handelen. Dat is na storingen in de elektrische installatie (15 procent van de gevallen) de meest voorkomende oorzaken van een stalbrand. Met de kanttekening dat bij ruim 55 procent van de stalbranden de oorzaak onbekend blijft.

Lees hier de kamerbrief Evaluatie Actieplan stalbranden 2012-2016.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer