Duurzaamheidsdialoog+dierenartsen+krijgt+vervolg
Nieuws
©

Duurzaamheidsdialoog dierenartsen krijgt vervolg

De positie en verantwoordelijkheid van dierenartsen om te komen tot een duurzame dierhouderij vraagt om een stevige onderlinge discussie. De koepelorganisatie KNMvD organiseerde op 6 juli een bijeenkomst waar bijna vijftig dierenartsen op afkwamen. Dat was een goede start om met elkaar dialoog aan te gaan, maar er zijn meer van zulke bijeenkomsten nodig. Daarom heeft de KNMvD op 29 augustus en 12 september (beide avonden duren van 18.30 tot 21.00 uur) bijeenkomsten gepland met de focus op de veehouderij. De constructieve dialogen moeten gaan bijdragen aan een stevigere rol van de dierenarts in de ontwikkeling naar een duurzame dierhouderij.

Onder de aanwezigen bij de eerste bijeenkomst waren onder meer ‘The Caring Vets’. Met een ingezonden brief in het NRC maakten de 70 kritische dierenartsen veel emoties los bij hun beroepsgenoten. Volgens hen ‘faciliteren of gedogen’ sommige veterinairen in de veehouderij misstanden, waarbij economische overwegingen een rol spelen. Uit een door 173 dierenartsen ingevulde enquête van het CPD blijkt dat 85 procent zegt zich niet te herkennen in het beeld dat 'The Caring Vets' schetsen van de veehouderij. 92 procent herkent zich niet in het beeld dat ze van de dierenarts werkzaam in de veehouderij schetsten.

Dierenwelzijn en de positie van de dierenarts was de rode draad tijdens die eerste discussieavond. Met enige nuance konden de dierenartsen zich vinden in het streven naar het hoogst haalbare op het gebied van dierenwelzijn: zoeken naar hun raakvlakken en samen de schouders eronder zetten. Samen slagen maken en bereid zijn stappen te zetten naar een toekomstbestendige veehouderij. Wetenschappelijk onderbouwd, met mensen die dagelijks in de praktijk staan en mensen die zich hebben toegelegd op dierenwelzijn.

Maar de dierenartsen beseffen dat de eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren niet bij hun beroepsgroep ligt. Economische prikkels voor veehouders zijn daarom erg belangrijk om het dierenwelzijn te bevorderen, blijkt uit die eerste bijeenkomst.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer