Emissie+daalt%2C+ammoniakconcentratie+stijgt
Nieuws
©

Emissie daalt, ammoniakconcentratie stijgt

In tien jaar tijd is de emissie van ammoniak gedaald. De hoeveelheid ammoniak in de lucht vertoont echter jaarlijks een lichte stijging. Volgens het RIVM-rapport van juni 2017 is hiervoor op dit moment geen goede verklaring voor.

Uit de cijfers van RIVM-rapport 2016-0136, blijkt dat er gemiddeld genomen sprake is van een daling van een daling van de ammoniakemissie vanuit de landbouw. Bij de emissie vanuit stallen is die daling is er met name rond de grens tussen Brabant en Limburg en in de Gelderse Vallei. In het westen en noorden van het land is er zeer lokaal sprake van een toename van de emissie. Dit lijkt toe te schrijven aan de melkveesector. Volgens het rapport dalen verder de emissies bij beweiding, een aanwending van dierlijke mest en kunstmest.

De ammoniakconcentratie in de lucht daarentegen stijgt juist in de meetperiode van 2005 naar 2014. Dit kan volgens het onderzoek deels te maken hebben met de veranderende chemische samenstelling van de lucht, er zitten minder stikstofoxiden en zwaveldioxide in de lucht. Hierdoor blijft er meer ammoniak in de lucht. Dit effect kan de toename van de ammoniakconcentratie niet geheel verklaren.

Eindconclusie van het rapport is dat de daling van de ammoniakemissie niet in overeenstemming is met de stijging van de ammoniakconcentratie. Ook na correctie van de ammoniakconcentratie voor de veranderingen in de chemische samenstelling van de lucht en de veranderingen in het klimaat, blijft er een verschil.  Een goede verklaring voor dit verschil is er volgens het RIVM-rapport momenteel niet. Het is onderwerp van een nadere studie.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer