Remt+speenbig+daling+antibioticagebruik%3F
Nieuws
©

Remt speenbig daling antibioticagebruik?

Het antibioticagebruik in de varkenssector is in 2016 verder gedaald. Ten opzichte van 2009 is het gebruik 57 procent lager, in 2015 was de reductie 56 procent, blijkt uit het rapport van de SDa. Op papier lijkt het gebruik bij de gespeende biggen gestegen, door een betere registratie van het gebruik per doelgroep.

De daling van het antibioticagebruik is al enkele jaren aan het afvlakken. In 2013 was er al een reductie van 51 procent ten opzichte van 2009 bereikt, sindsdien daalt het antibioticagebruik wel verder, maar gaat dat langzaam.

Dit jaar is duidelijker te zien dat de gespeende biggen in de varkenssector de hoogste dierdagdoseringen kennen. Bij de speenbiggen is het antibioticagebruik gestegen van 19,6 naar 24,2 dierdagdoseringen in 2016. Er vallen nu meer bedrijven in het signaleringsgebied (een stijging van 20 naar 24 procent) en in het actiegebied (van 8 naar 9 procent). Bij de zeugen met zuigende biggen is het aantal bedrijven in signalerings- en actiegebied juist gedaald en stijgt het aantal bedrijven in het streefgebied van 85 naar 94 procent. Bij de vleesvarkens zijn er geen veranderingen; 90 procent van de bedrijven valt in het streefgebied.

Of er in werkelijkheid sprake is van een stijging van het antibioticagebruik bij de speenbiggen is de vraag. Volgens Hetty van Beers, directeur van de SDa, is een mogelijke verklaring dat vorig jaar het antibioticagebruik nog niet goed werd toegeschreven aan de doelgroep. Een deel van het gebruik bij speenbiggen stond toen nog op naam van de zeugen, of mogelijk de vleesvarkens. De registratie kan imogelijk nog wat beter. Op gespecialiseerde speenbiggenbedrijven is het verbruik namelijk wat hoger dan op bedrijven waar naast de biggen ook zeugen met zuigende biggen en/of vleesvarkens aanwezig zijn. Van Beers roept de dierenartsen op om het gebruik goed te blijven toeschrijven aan de doelgroep.

Het is op dit moment dus niet aan te geven of het antibioticagebruik bij speenbiggen is veranderd. Volgens Van Beers is er bij de varkenshouders en dierenartsen in ieder geval wel degelijk aandacht voor het antibioticagebruik bij speenbiggen. Dat is onder andere af te leiden aan de verdere daling van het colistinegebruik. Het gebruik van colistine, dat vrijwel uitsluitend wordt ingezet bij gespeende biggen, is in 2016 met dertig procent afgenomen. Combinatiemiddelen met colistine zijn uit de handel genomen. Het colistinegebruik ligt in de varkenssector nu ruim onder de norm die Europa als veilige grens hanteert.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
Meer weer