Handtekeningen+onder+Vitaliseringsplan
Nieuws
©

Handtekeningen onder Vitaliseringsplan

Het Vitaliseringsplan Varkenshouderij is op 2 november officieel van start gegaan. Het ministerie van Economische Zaken, de Rabobank en de POV hebben er hun handtekeningen onder gezet.

Het Vitaliseringsplan Varkenshouderij is  op 2 november officieel van start gegaan. Het ministerie van Economische Zaken, de Rabobank en de POV hebben er hun handtekeningen onder gezet.

Door het zetten van de handtekeningen zijn nu de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (Coalitie ViVa) en de Stichting Vitalisering Varkenshouderij (Stichting ViVa) opgericht. Hierin zitten het ministerie van Economische Zaken, de Rabobank en de POV, met Uri Rosenthal als voorzitter. Tegelijk zijn drie fondsen en het ontwikkelingsbedrijf gestart.

In het mestfonds zit de 10 miljoen euro die onderdeel is van de eerste tranche EU-steungelden. Die 10 miljoen euro is een financiële ondersteuning voor zowel varkens- als rundveehouders die via een deelcollectief mest gaan verwerken. Volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen komt er een regeling op basis waarvan een deelcollectie een bijdrage kan aanvragen. De inhoud en voorwaarden hiervoor worden nog uitgewerkt. Doel van het actieplan is om te komen tot zes of zeven deelcollectieven van varkenshouders die uiteindelijk samen 100 procent van alle varkensmest gaan be- en verwerken.

In een tweede fonds duurzaamheid en kwaliteit komt een bedrag van 5 miljoen uit de EU-steungelden voor de herstructurering. Dit budget wordt ondergebracht bij het ontwikkelingsbedrijf en wordt besteed aan het ondersteunen van bedrijfsverplaatsingen. In het derde fonds, het keten innovatiefonds, komt ook 5 miljoen euro. Dat is beschikbaar voor de ontwikkeling van het Keten Kwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken en het Keteninformatiesysteem (KIS) Holland Varken.

Van KKS en KIS zijn inmiddels diverse modules uitgewerkt. De snelheid van invoering hangt nu af van het commitment van de partners uit de keten. “Die partners zijn nu al betrokken bij de bouw van het systeem”, meldt Jansen. “Daarom hebben we er alle vertrouwen in dat KKS en KIS Holland varken medio 2017 volledig operationeel zijn.”

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft toegezegd dat een deel van de 23 miljoen euro van de tweede tranche EU-steunmiddelen beschikbaar komt voor ViVa. Eind november is hierover een besluit te verwachten. De Coalitie Viva wil deze middelen besteden via het fonds duurzaamheid en kwaliteit. Jansen: “De leden van de Coalitie hebben afgesproken dat ze zich tot het uiterste zullen inspannen om minimaal 200 miljoen euro bij elkaar te brengen voor de uitvoering van het actieplan. Dat kan nu na de oprichting van de Coalitie, de Stichting, de fondsen en het ontwikkelingsbedrijf goed van start. Het vullen van de fondsen is te koppelen aan de uitvoering van concrete businessplannen, waaraan ketenpartners en provincies mee kunnen doen. “

Het ontwikkelingsbedrijf werkt inmiddels een businessplan uit. Op basis daarvan kunnen bedrijven die willen stoppen zich gaan melden. Het tijdstraject is er op gericht om in het voorjaar 2017 te kunnen starten herstructureren en ruilverkavelen via het faciliteren van blijvers en stoppers. Hiervoor zijn afspraken met de Provincies noodzakelijk.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer