2,5 kilo vlees per seconde in Venray

De veehouderij is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Venray. Het is een gebied met een zeer hoge veedichtheid en daarmee gepaard gaande effecten. Om meer begrip te kweken over de standpunten van de agrarische ondernemers en de burgers heeft de gemeente Venray een driedelige dialoog georganiseerd. Centraal staat de toekomst van de veehouderij in Venray tijdens de drie gespreksavonden.

De eerste bijeenkomst op 9 juni betrof de toelichting op de bevindingen van het feitenonderzoek. Studenten van HAS Den Bosch presenteerden op een aansprekende manier een bulk aan feiten. Zo zijn er in Venray en haar kerkdorpen in totaal 119 varkensbedrijven actief. Deze bedrijven hebben gemiddeld 5.223 varkens zodat er in de hele gemeente in totaal 600.000 varkens zijn gehuisvest. Omgerekend zijn dat 38 varkens per hectare.

De vleesproductie binnen de gemeentegrens, het totaal van varkens-, pluimvee en rundvlees, komt uit op bijna 79.000 ton per jaar. Oftewel: er wordt 2,5 kilo Venrays vlees per seconde geproduceerd. Daarnaast wordt er elke seconde een ei gelegd, een eiproductie van 31,5 miljoen per jaar.

Verder blijkt het kerkdorp Ysselsteyn ruim een derde deel van de totale ammoniakemissie in de gemeente voor haar rekening te nemen. De uitstoot ligt in dat dorp op150 gram stikstof per hectare.

Ook becijferden de HAS-studenten dat Venray een mestoverschot heeft van 682.432 ton per jaar. Dit is 42 ton per hectare of 16 ton mest per inwoner. Om dat mestoverschot weg te werken zijn drie verwerkingsinstallaties nodig met een capaciteit van 200.000 ton per jaar.

Wat de HAS-studenten ook constateren is dat de veehouderij voor Venray economisch van grote waarde is. Vijf jaar geleden was de toegevoegde waarde van de veesector al maar liefst 60 miljoen euro. Ook voor de werkgelegenheid is de sector van eminent belang. In 2015 is op de veehouderijen zelf 6 procent van het totaal aan inwoners van Venray aan het werk. Als de arbeidsplaatsen erbij worden opgeteld van de bedrijven die opereren in de periferie van de veesectoren, dan is ongeveer 24 procent van de Venrayse bevolking actief betrokken bij de veehouderij.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 16 juni gaat de dialoog plaatsvinden tussen de belanghebbenden.
 

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer