Wetsvoorstel stuurt op dieraantallen

De overheid wil de Wet Dieren zo wijzigen, dat provincies en gemeenten grenzen kunnen stellen aan dieraantallen in aangewezen gebieden of op bepaalde locaties. Het wetsvoorstel ligt ter inzage voor advies.

Als dit voorstel erdoor komt, krijgen de lagere overheden de mogelijkheid om ongewenste effecten voor de volksgezondheid te beperken of te voorkomen. Provincies en gemeenten kunnen bijvoorbeeld veedichte gebieden aanwijzen en grenzen stellen aan het maximaal aantal te houden dieren. Dat gebeurt via beschikkingen die per afgebakend gebied kunnen worden vastgesteld of per specifieke veehouderijlocatie. Ook kan de provincie of de gemeente het aantal dieren per oppervlakte (dierintensiteit) op een locatie begrenzen. Er dient onderscheid gemaakt te worden naar diersoorten, delen van een aangewezen gebied en naar bedrijfstypes afhankelijk van de vastgestelde gezondheidsrisico’s.

Gemeenten en provincies kunnen dergelijke maatregelen nemen als ze via een risicoanalyse kunnen onderbouwen dat er een relatie is tussen gezondheidsrisico’s voor de mens en het aantal dieren in een aan te wijzen gebied. Het betreft gezondheidsrisico’s in brede zin zoals zoönosen, geur, fijnstof en endotoxinen.

Zo’n maatregel is tijdelijk en geldig voor een periode van maximaal 5 jaar. Daarna is dat, mits onderbouwd, telkens met een periode van maximaal 5 jaar te verlengen.

De wettelijke voorziening is aanvullend op het omgevingsrecht en de regels die zijn vastgesteld met het oog op dierziektebestrijding.

Lees meer op de site van de overheid.
 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 11°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
Meer weer