Landelijk regieorgaan voor verduurzaming

De leden van het Verbond van Den Bosch, dat toewerkt naar een verduurzaamde Nederlandse vleesketen in 2020, hebben donderdag een eigen regieorgaan in het leven geroepen. De instantie ziet er op toe dat de afspraken die de veehouderij, de toeleveranciers, de voedselwerkende industrie en de supermarktsector vorig najaar hebben gemaakt, op landelijk niveau daadwerkelijk invulling krijgen. Het regieorgaan staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Daan van Doorn. Hij was ook naamgever van de Commissie van Doorn, die in opdracht van de provincie Noord-Brabant een toekomstvisie ontwikkelde voor de verduurzaming van de gangbare veehouderij in Brabant.

Al het vlees duurzaam
Het begin september gepresenteerde 9-stappenplan ‘Al het vlees duurzaam - De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020’ biedt niet alleen de Brabantse, maar de gehele Nederlandse veehouderij een heldere route om zich de komende acht jaar onomkeerbaar te transformeren naar 'zorgvuldig intensief'. De maatregelen monden tegelijkertijd uit in een duurzame vleesketen waarbinnen het dier centraal staat, de volksgezondheid is gewaarborgd, grondstoffenkringlopen gesloten zijn en de ketenpartijen gezamenlijk een nieuw verdienmodel hebben neergezet.

Nationaal project
De reikwijdte van ‘Al het vlees duurzaam’ blijkt in korte tijd een nationale dimensie te hebben gekregen. Niet alleen Brabantse, maar ook landelijke ketenspelers, belangenorganisaties en kennisinstellingen nemen de conclusies en maatregelen van ‘Al het vlees duurzaam’ als belangrijk vertrekpunt voor hun denken en handelen. Ook in de Tweede Kamer en binnen het kabinet is dat het geval.

Verbond van Den Bosch: 31 leden
De afgelopen maanden hebben 31 partijen uit de gehele keten zich bij het zogeheten Verbond van Den Bosch aangesloten. Het gaat daarbij om bepalende spelers zoals Albert Heijn, Jumbo/C1000 en Superunie-leden als Plus, Spar en Coop, VION Food Group, ZLTO, Nutreco, LTO Nederland en provincie Noord-Brabant. De meest recente aanmeldingen zijn afkomstig van MeatFriends, Van Loon Vlees, Van Rooi Meat, Kruidenier Foodservices en Coppens Diervoeding.
Van Doorn laat zich in het nieuwe regieorgaan bijstaan door John Valster (liaison retail), Hans Huijbers (liaison veehouderij), Peter Poortinga (liaison agro-industrie) en Marijke Vos (liaison maatschappelijke organisaties). Alle leden nemen deel op persoonlijke titel, maar beschikken wel over een mandaat van de partners in het Verbond.

Drie hoofdsporen
“Op weg naar 'Al het vlees duurzaam in 2020' bewandelen we drie hoofdsporen”, licht Van Doorn toe. “De verbondspartners werken een gecoördineerde ketenaanpak uit, die alle ketenschakels - van grond tot mond - het vertrouwen geeft dat ze dit traject van begin tot het eind samen zullen afleggen. Die vertrouwensbasis moet op afzienbare termijn al de weg vrijmaken voor een verantwoord gebruik van antibiotica in de veehouderij.
“Verder zetten we sterk in op het sluitend maken van de belangrijke grondstoffenkringlopen, zoals die van eiwit en fosfaat. Het derde spoor concentreert zich op de lokale inpasbaarheid van een moderne, zorgvuldig intensieve veehouderij. Het regieorgaan ziet toe dat de drie hoofdsporen met elkaar verbonden blijven. Het handhaven van die samenhang is essentieel om de keten effectief de gewenste verandering te laten ondergaan.”

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  65 %
Meer weer