Mestvervoer per pijpleiding toegestaan

Mesttransport per pijpleiding zorgt voor veel minder vervoer over de weg én het voorkomt overlast voor de omgeving. Door de aanpassing van de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet mogen veehouders nu vanaf 1 oktober 2011 hun mest per pijpleiding vervoeren. Met de wijziging wordt het ook makkelijker mest te gebruiken voor het opwekken van energie en voor andere vormen van mestverwerking. 

Opkomende markt 
Door allerlei nieuwe mogelijkheden voor de verwerking en het gebruik van mest, groeit de interesse van de agrarische sector in bedrijfsmatige mestverwerking. Mestproducenten zelf, maar ook intermediairs en mestverwerkers zien steeds meer kansen voor het vergisten, verbranden, vergassen of beluchten van dierlijke mest. Enerzijds gebruik je de voedingsstoffen en energie in de mest terwijl anderzijds het (water)milieu minder wordt belast met nitraten en fosfaten; een belangrijk doel van de huidige mestregelgeving.

Regels voor transport per pijpleiding
Voor het transport per pijpleiding gelden soortgelijke regels als voor het wegtransport. Een pijpleiding is alleen toegestaan tussen twee ondernemers. Zij moeten de vervoerde mest laten bemonsteren en analyseren. Deze regels moeten er voor zorgen dat de nieuw toegestane mogelijkheden geen nadelige effecten hebben voor milieu en leefomgeving.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 12°
  10 %
Meer weer