Tarieven+Rendac+lager+door+energiekosten+en+positief+saldo+2022
Nieuws
© Jos Thelosen

Tarieven Rendac lager door energiekosten en positief saldo 2022

De totale destructielasten voor het ophalen en verwerken van kadavers door kadaververwerker Rendac dalen dit jaar met 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt mede door de verwachte lagere energiekosten en een verrekening van een positief saldo over het jaar 2022.

Onder meer na overleg met sectorpartijen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs de door Rendac gehanteerde destructietarieven vastgesteld. Die tarieven worden bepaald op basis van kosten per stop en kosten per dier.

Bij het tarief per stop gaat het om de kosten voor het ophalen van kadavers. Sjors Beerendonk, directeur algemene zaken bij Darling Ingredients International waar Rendac onder valt, verwacht dat de totale transportkosten dit jaar met 2 procent stijgen. Dit komt door de hogere personeelskosten en een verdere daling van het aantal stops door een verwachte krimp in het aantal bedrijven.

Naar verwachting zullen de transportkosten 2 procent hoger liggen in 2024. Dit betekent dat het tarief voor een reguliere stop gaat van 28,23 euro naar 28,87 euro per stop. Het tarief voor een geplande vatenstop stijgt van 24,12 euro naar 24,76 euro per stop. Na overleg met de sectoren is het verschil tussen een geplande en een reguliere stop op het oorspronkelijke niveau van 4,11 euro gehouden.

Kosten per dier

Na een eerdere daling van de tarieven per dier in 2023 met 42 procent kunnen op basis van de prognoses over 2024 de tarieven per dier voor dit jaar opnieuw met 11 procent dalen. Dit komt door de verwachte lagere energiekosten bij de verwerking en de verrekening van een positief saldo over het jaar 2022.


De afgelopen jaren werden tekorten in het jaarresultaat in het verleden meegenomen bij het bepalen van de tarieven. In 2022 was er sprake van een overschot, wat in de tarieven voor 2024 is verwerkt.

Eindproducten

Ook de opbrengsten van de eindproducten gaan fors omlaag. Diermeel en dierlijk vet worden ingezet als duurzame energiebron. Door een daling van de energieprijzen wordt voor deze producten ook minder betaald.

Met een lagere prijs voor de kosten per dier en een hogere prijs voor de kosten per stop verwacht Rendac dat de totale destructielasten op 2 procent komen.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer