Adema+stelt+wetswijzigingen+op+voor+houden+van+dieren+zonder+ingrepen
Nieuws
© Twan Wiermans

Adema stelt wetswijzigingen op voor houden van dieren zonder ingrepen

Veehouders mogen vanaf juli volgend jaar geen ingrepen meer doen bij dieren om ze in een specifiek stalsysteem te kunnen houden. Landbouwminister Piet Adema heeft enkele wetswijzigingsvoorstellen gedaan om juridische onduidelijkheden hierover te voorkomen. Het is volgens hem belangrijk dat beide Kamers hiermee instemmen.

Een commissiedebat Dieren in de Veehouderij vindt op 15 juni plaats. Daar gaat het onder andere over de wijziging van artikel 2.1 van de Wet dieren. Daarin staat nu dat het verboden is ingrepen uit te voeren aan dieren als die nodig zijn om ze in een bepaald huisvestingssysteem te houden.

Deze wijziging is erin gekomen na een amendement van de Partij voor de Dieren, het amendement Vestering. Omdat onduidelijk was welke diersoorten onder de wijziging zouden vallen en om welke huisvestingssystemen het gaat, werd deze wijziging als niet-uitvoerbaar en -handhaafbaar beoordeeld.

Adema heeft daarom gezocht naar andere wetswijzigingen om de intentie van het amendement wel te kunnen uitvoeren. Omdat dit langer duurde dan gedacht, gaat de wijziging van artikel 2.1 nu in per 1 juli 2024. Dit is alleen nog tegen te houden als de Tweede en Eerste Kamer de voorstellen tot wetswijziging van de landbouwminister goedkeuren, meldt hij in een Kamerbrief over de voortgang van het Convenant dierwaardige veehouderij en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving.

Algemene maatregel van bestuur

Om de intentie van het amendement uit te kunnen voeren, past Adema artikelen 2.2 en 2.8 van de Wet dieren aan. In artikel 2.2 komt te staan dat het verboden is om dieren permanent de mogelijkheid te onthouden tot 'het uitoefenen van soortspecifieke gedragsbehoeften'. Wat die behoeften zijn en wat daarvoor nodig is, wordt via een algemene maatregel van bestuur (AMVB) aangewezen.

In artikel 2.8 gaat het om het uitfaseren en maximaal inperken van de fysieke ingrepen die dienen om dieren aan te passen aan het houderijsysteem. Dat zijn bijvoorbeeld het verwijderen van de achterste teen van hanen, het couperen van biggenstaarten of het onthoornen van geiten of koeien. Ook artikel 2.8 wordt dan via AMVB's nader ingevuld.

Afspraken in convenant

Bij de invulling van de AMVB's voor artikel 2.2 en 2.8 houdt Adema zoveel mogelijk rekening met de afspraken die hij in het Convenant dierwaardige dierhouderij maakt met de deelnemende partijen. Dit moet eind september zijn afgerond. De AMVB's doorlopen dan nog een traject van internetconsultatie en de Tweede en Eerste Kamer krijgen de gelegenheid kennis te nemen van de ontwerp-AMVB's.

Omdat de inwerkingtreding van het amendement-Vestingen van artikel 2.1 is uitgesteld tot 1 juli 2024, is er volgens Adema genoeg tijd om in te stemmen met gewijzigde artikelen 2.1 en 2.8 en de bijbehorende AMVB's. Doen beide Kamers dat niet, dan gaat het amendement Vestering wel in, ondanks alle juridische onzekerheid die dit met zich meebrengt, waarschuwt Adema.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer