Adema+maakt+zich+hard+voor+verlenging+pilot+Mineralenconcentraat
Nieuws
© ps / no

Adema maakt zich hard voor verlenging pilot Mineralenconcentraat

Een verlenging van de pilot Mineralenconcentraat met nog twee jaar is de insteek van landbouwminister Piet Adema. Vanuit de Europese Commissie zijn hier zorgen over. Het feit dat de pilot al meer dan tien jaar duurt, roept vragen op of het wel als een pilot kan worden gezien.

De Europese Commissie heeft in een brief haar zorgen geuit of de pilot Mineralenconcentraat nog wel een pilot is of neerkomt op een derogatie van de Nitraatrichtlijn. De pilot is de afgelopen tien jaar als vrijstelling in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet opgenomen.

De pilot is niet uitgebreid in deelnemersaantal en wordt volgens de minister momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van een certificeringssysteem om de kwaliteit van de mestproducten te borgen. De omvang van de pilot ten opzichte van de totale mestproductie in Nederland is gering.

Renure

Adema vindt de omvang dan ook beperkt. 'Via de pilot mineralenconcentraat is in 2021 3 miljoen kilo stikstof op de markt gebracht. Ten opzichte van de totale mestproductie van 471 miljoen kilo stikstof is dat marginaal. Door de pilot te verlengen, kunnen de kwaliteitsparameters voor deze zogenoemde Renure verder onderzocht worden. Dat is een ontwikkeling die ook door de Europese Commissie als positief wordt gezien in de mededeling over meststoffen', stelt de minister in een Kamerbrief.

De pilot Mineralenconcentraat past volgens hem in het beleid van het kabinet over kringlooplandbouw. Het kabinet streeft hierbij naar de vervanging van kunstmest door producten uit dierlijke mest. Het voornemen is dan ook de inzet niet te wijzigen en de pilot gedurende twee jaar te verlengen. 'Het aantal deelnemende bedrijven blijft gelijk, er zal daarmee geen sprake zijn van een bredere uitrol op basis van deze pilot', aldus de minister.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer