Benchmark+voor+jonge+dieren+in+ontwikkeling
Nieuws
© Pixabay

Benchmark voor jonge dieren in ontwikkeling

Een monitorings- en benchmarksystematiek voor jonge dieren wordt door Stichting autoriteit diergeneesmiddelen (SDa) ontwikkeld. De vraag daarvoor komt van de melkvee-, varkens- en geitenhouderij.

Zorg en uitval (sterfte) bij jonge dieren is een onderwerp dat regelmatig terugkeert in maatschappelijke en politieke discussies over de veehouderij. Verbeteren van het dierenwelzijn en de diergezondheid en daarmee het verminderen van uitval, heeft de continue aandacht van de veehouder.

Om de veehouder daarbij te helpen, hebben de melkvee-, varkens- en melkgeitensector aan de SDa gevraagd een onafhankelijke monitorings- en benchmarksystematiek voor de zorg van jonge dieren te ontwikkelen.

Expertpanel

Voor project 'Zorg jonge dieren' is een expertpanel ingesteld, bestaande uit wetenschappers met expertise op het gebied van dierwelzijn en gedrag, statistiek, epidemiologie, diergezondheid, productiesystemen (diersoort overschrijdend) en data-analyse/opzet van databases. Voorzitter van het expertpanel is Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg en landbouwhuisdieren aan de universiteit Utrecht. Voorzitter van de Raad van advies is LTO-bestuurder Jeannette van de Ven.

Het expertpanel heeft een klankbordgroep 'Zorg Jonge Dieren' ingesteld. Die bestaat uit inhoudelijk deskundigen, waaronder veehouders. Feedback wordt gevraagd over technische, inhoudelijke onderwerpen en over de uitvoerbaarheid van ideeën. De leden van de klankbordgroep zorgen ook voor de inhoudelijke verbinding met de drie sectoren: melkrundvee, melkgeiten en varken. Het project is in november 2022 van start gegaan en duurt drie jaar.

Monitoringssystematiek

Er bestaat geen kengetal voor 'zorg' of 'gezond'. Over de vraag hoe de zorg in kaart gebracht kan worden, gaat het expertpanel zich buigen. Allereerst door een monitoringssystematiek te formuleren. Dat moet een objectief beeld geven van de zorg voor jonge dieren. De benchmark maakt vergelijken van de eigen prestatie met die van collega-veehouders mogelijk. Op basis van de benchmark kunnen zo nodig maatregelen worden genomen om de zorg te verbeteren.

Op dit moment verandert er voor melkveehouders, varkenshouders en geitenhouders nog niets. Is dat wel het geval, dan worden zij geïnformeerd via hun eigen ondernemersorganisatie als LTO Nederland, Platform Melkgeitenhouderij of de POV. SDa ontwikkelde eerder een benchmark met een stoplichtstructuur voor het gebruik van antibiotica. Het ministerie van LNV financiert de uitvoering van dit plan.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer