POV%3A+zonering+van+Remkes+houdt+onzekerheid+in+stand
Nieuws
© Twan Wiermans

POV: zonering van Remkes houdt onzekerheid in stand

Een aantal zaken geeft hoop, maar veel levert ook vraagtekens op. Dat meldt Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in reactie op rapport Remkes. Tevreden is de POV met de bevestiging dat de Tevreden is de POV met de bevestiging dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) uit de wet kan. Grote vraagtekens zet ze bij de zonering die stikstofbemiddelaar Johan Remkes voorstelt.

Remkes presenteerde woensdag zijn aanbevelingen om uit de stikstofcrisis te komen. Dat deed hij met rapport 'Wat wel kan, uit de impasse en een aanzet voor perspectief'. Hij schrijft daarin dat het 'stikstofkaartje' van minister Christianne van der Wal van tafel moet.

In de plaats daarvan stelt hij voor om met zoneringen te gaan werken. Remkes spreekt over rode (intensieve, geclusterde landbouw), oranje, gele en groene (biologisch) zones. Dat moet ervoor zorgen dat landbouw anders verspreid wordt over Nederland.

Veelvoud aan kaartjes

Twee jaar geleden opperde Remkes iets soortgelijks in zijn stikstofrapportage 'Niet alles kan overal'. De POV vreest dat het gevolg van zonering een veelvoud aan kaartjes zal zijn waaruit blijkt waar boeren gewenst zijn en waar niet, maar ook met welke bedrijfsvoering.

'De onzekerheid blijft, terwijl boeren smachten naar zekerheid. Er moeten in korte tijd vijfhonderd tot zeshonderd bedrijven worden uitgekocht of verplaatst, een flinke operatie die naar onze mening wordt onderschat', reageert POV-voorzitter Linda Verriet. 'Remkes geeft in zijn advies aan dat verdienmodellen belangrijk zijn en koppelt deze aan concepten en bedrijfsvoeringen die verbonden zijn aan de zones die worden ingesteld.'

Dat lijkt volgens haar weer op een top-down benadering, terwijl de markt zich niet laat sturen. 'Wij vragen ons af hoe Remkes dit voor zich ziet.' De POV rekent erop dat het kabinet en de politiek de handreikingen die de varkenshouderij al heeft gedaan oppakt en die samen met de sector verder uitwerkt.

Tegenstrijdig

Remkes vroeg in de persconferentie woensdag aandacht voor de 'menselijke maat' en herstel van vertrouwen. Ook benoemde hij de zichtbare en voelbare kloof tussen stad en platteland. Signalen die in de ogen van de POV haaks staan op het vastgehouden aan de doelen en het tijdspad van 2030.

'Enerzijds is Remkes tegen krimp van de veestapel vanuit ideologie. Het gaat om het halen van doelen. Anderzijds laat hij de toekomst van onze sector weer aan de politiek over. Dat roept vragen op', zegt Verriet. Een van de aanbevelingen uit zijn rapport betreft het sturen op emissies in plaats van op depositie.

Afrekenbare stoffenbalans

Bedrijven zouden moeten gaan werken met een afrekenbare stoffenbalans. Dat sluit deels aan bij de inzet van de POV om te komen tot doel- in plaats van middelvoorschriften. De koersverandering strookt volgens de POV echter weer niet met het advies om te gaan sturen op de staat van de natuur.

'Er is namelijk nog veel te weinig bekend over het verband tussen emissies uit stallen en de depositie daarvan op de lokale natuur. Er zal nog veel onderzocht en aangetoond moeten worden om hier houdbaar beleid van de maken', stelt Verriet. De aandacht die Remkes vraagt voor de potentie van innovaties, sluit goed aan bij Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij van de POV. 'Het zou mooi zijn wanneer dit steun krijgt van het kabinet.'

KDW uit de wet

Een van de aanbevelingen van Remkes betreft de KDW. Die Kritische Depositie Waarde kan in zijn ogen uit de wet kan en sturing moet plaatsvinden op de staat van instandhouding van natuur. Dat is in lijn met het standpunt van de POV. Die is echter ook van mening dat daarbij nadrukkelijk moet worden vermeld dat Nederland dezelfde definities van 'staat van instandhouding' hanteert als de Habitatrichtlijn.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer