Staghouwer%3A+risico+voor+Nederland+nog+beperkt+na+Duitse+AVP%2Duitbraak
Nieuws
© Vidiphoto

Staghouwer: risico voor Nederland nog beperkt na Duitse AVP-uitbraak

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest vlakbij de Nederlandse grens hoeft niet direct een groot risico voor Nederlandse varkenshouderijbedrijven te zijn. Mocht er toch sprake zijn van verspreiding tussen bedrijven of van besmette wilde zwijnen, dan is het risico wel groot. Dat stelt landbouwminister Henk Staghouwer op advies van de Deskundigengroep Dierziekten.

In een kamerbrief informeert Staghouwer de Tweede Kamer over de recente uitbraken van Afrikaanse varkenspest in Duitsland, en ook over de situatie in Europa en de uitbraken dit jaar in Italië.

Of de dreiging vanuit Duitsland groot is, hangt sterk af van wat er de komende tijd gebeurd. Worden in het gebied rond Emsbüren toch nog meer bedrijven gevonden die besmet zijn, dan neemt het risico voor Nederland toe. Mocht de wilde zwijnenpopulatie in besmet blijken, dan achten de deskundigen de kans zeer groot dat wilde zwijnen in Overijssel ook besmet raken.

Onderzoek van wilde zwijnen

De deskundigen adviseren om alle dood gevonden wilde zwijnen in de Overijsselse grensstreek met PCR-testen te onderzoeken op de aanwezigheid van het AVP-virus. Dat geeft meer zekerheid over de aan- of afwezigheid van AVP in de grensstreek.

Minister Staghouwer geeft aan dat hij op korte termijn laat uitzoeken wat er nodig is voor het plaatsen van hekken om de migratie van (besmette) wilde zwijnen te vertragen. Op dit moment kijkt de provincie Overijssel al naar de mogelijkheden voor extra afrastering op migratieroutes van wilde zwijnen in het gebied.

De deskundigengroep geeft nog aan dat het plaatsen van hekwerken bij buiten gehouden varkens nodig is om te zorgen dat varkens binnen blijven en zwijnen buiten. Daarnaast helpen hekwerken bij het verminderen van contact met voorbijgangers en is het een barriere voor het ongewenst bijvoeren.

Grote sprongen

Het risico van een AVP-uitbraak in Nederland is volgens de deskundigen toegenomen ten opzichte van december 2021. Dat komt omdat het AVP-virus bij de recente uitbraken in Duitsland (Emsbüren in Nedersaksen en Forcheim in Badem-Würtemberg) en eerder dit jaar Noord- en Midden-Italië grote sprongen heeft gemaakt van vele honderden kilometers. Volgens In de Deskundigengroep is het niet mogelijk dat deze uitbraken het gevolg zijn van de migratie van wilde zwijnen. Die leggen in korte tijd niet zulke grote afstanden af. Menselijk handelen is de enige verklaring voor deze uitbraken.

Wel verschilt de situatie in Duitsland en Italië van die in Nederland. De houderijsystemen zijn niet overal hetzelfde en in Duitsland wordt bijvoorbeeld vaker zelf voer gemengd. Het risico voor Nederland is daardoor niet helemaal te vergelijken met deze landen.

Minister Staghouwer deelt de zorgen de varkenssector over de besmettingen met AVP, niet alleen in Duitsland maar nu al jaren achtereen in de Europese Unie. 'Ik weet dat vele belanghebbenden hun uiterste best doen om besmetting te voorkomen. Desondanks doe ik wederom eendringend beroep op varkenshouders, erfbetreders en anderen die op varkenshouderijen komen om alert te blijven, de noodzakelijke hygiënemaatregelen toe te passen en een verdenking van AVP onmiddellijk te melden bij de NVWA. Daarnaast wil ik bezoekers van natuurgebieden of reizigers uit besmette landen opnieuw verzoeken geen afval achter te laten in de natuur, zodat ook de kans dat wilde zwijnen worden besmet zo klein mogelijk blijft.'

Lees hier de hele Kamerbrief en bekijk hier het deskundigenrapport.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  10° / 5°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer