Trends+signaleren+met+influenza+onderzoek
Nieuws
© Varkens Archief

Trends signaleren met influenza onderzoek

De ministeries van Volksgezondheid en Landbouw gaan samen onderzoek doen naar influenza bij varkens. Het onderzoek vindt plaats wegens te ontwikkelen beleid voor zoönosen. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) onderschrijft het belang van de surveillance

Het gaat om achtergrondsurveillance. Die moet inzicht geven in welke influenzatypen in de Nederlandse varkenshouderij circuleren. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de surveillance niet is bedoeld om influenza bij varkens te monitoren, maar om de typen die voorkomen te kunnen vergelijken met influenzatypen die bij mensen worden gevonden.

Met de surveillance hopen de ministeries vroegtijdig trends te kunnen signaleren. Mocht dat nodig blijken, dan kan meer onderzoek plaatsvinden, ook in relatie tot typen of mutaties die bij mensen worden gezien. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt een plan van aanpak. Dat vloeit voort uit het rapport van de commissie-Bekedam 'Zoönosen in het vizier' van juli 2021.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) onderschrijft het belang van de surveillance, het is belangrijk te weten welke virustypen er circuleren. 'Dit levert weer kennis en handelingsperspectief voor de sector, bijvoorbeeld op het gebied van biosecurity en preventie', stelt de POV.

Varken dicht bij de mens

De afgelopen weken vonden er in Den Haag een hoorzitting en een Kamerdebat plaats over zoönosen. Met corona nog vers in het geheugen hebben politici grote zorgen over virussen die de potentie hebben om over te springen van dier naar mens. Vooral omdat het varken genetisch dicht bij de mens staat.

In het rapport komt de expertgroep onder leiding van Henk Bekedam onder andere tot de conclusie dat het risico dat een nieuwe pandemie in Nederland ontstaat, klein is.

Uitgebalanceerd en gedegen

LTO Nederland en POV kwalificeren het rapport van Bekedam als 'uitgebalanceerd en gewogen' en 'gedegen en uitgebreid'. Het rapport geeft een brede analyse van alle aspecten die van invloed zijn op het ontstaan van zoönosen. Op basis van hun bevindingen komen de samenstellers van het rapport tot 75 aanbevelingen, waarvan er 25 impact hebben op de veehouderij. De uitwerking van de bevindingen moet leiden tot stappen die worden vastgelegd in een nationaal actieplan zoönosen.

Een van de uitgangspunten van de POV is een veilige varkenshouderij voor de mensen die er in werken en voor de samenleving. Prioritering in en kwantificering van de aanbevelingen hadden kunnen helpen om sneller en doelgerichter tot een plan van aanpak te komen, zegt de POV in een reactie.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer