PAS%2Dmelders+krijgen+1%2E600+euro+ter+compensatie
Nieuws
© Twan Wiermans

PAS-melders krijgen 1.600 euro ter compensatie

Veehouders die voor hun PAS-melding extra kosten hebben gemaakt of nog gaan maken, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 1.600 euro. Daartoe heeft landbouwminister Carola Schouten samen met de provincies besloten. LTO Nederland en NAJK hebben hier flink voor gelobbyd.

Voor het aanleveren van de benodigde gegevens om hun PAS-melding te legaliseren, maken veehouders vaak extra kosten. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben zij ook al kosten gemaakt voor het indienen van hun melding. Vandaar dat nu is besloten tot een tegemoetkoming. Meer informatie over de wijze waarop de vergoeding kan worden aangevraagd volgt later.

De nu overeengekomen tegemoetkoming betreft specifiek de kosten gemaakt voor het aanleveren van gegevens. Over de kosten van vergunningverlening (leges) moeten nog afspraken worden gemaakt.

Veehouders en andere ondernemers werden gevraagd voor 30 april 2021 de benodigde gegevens voor het legaliseren van de PAS-melding aan te leveren. Na die datum kan dit ook nog, maar dan duurt het langer voordat de procedure voor de vergunningsaanvraag op gang komt.

Controle van meldingen

Met de ingediende gegevens gaat het bevoegd gezag controleren of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden, hoeveel stikstofruimte de activiteiten van de initiatiefnemer veroorzaken en hoeveel nodig is om de melding te legaliseren.

De PAS-melders krijgen straks een vergunning als vanuit bronmaatregelen stikstofruimte is gecreëerd. De eerste ruimte is naar verwachting in het najaar beschikbaar. De eerste vergunningen kunnen dan begin januari 2022 worden verstrekt. Voor de volgorde van legaliseren is de beschikbare ruimte en locatie leidend. Daar waar stikstofruimte is vrijgekomen, worden de meldingen zo snel mogelijk gelegaliseerd.

Lees het volledige bericht en hoe de PAS-melding wordt omgezet in een vergunning op BIJ12.nl.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer