Varkenssector+in+zwaar+weer+door+corona+en+varkenspest
Nieuws
© Twan Wiermans

Varkenssector in zwaar weer door corona en varkenspest

De afzet van varkensvlees verloopt moeizaam. Dit komt door de coronacrisis en de Afrikaanse varkenspest in Europa. Beide delen financieel gezien rake klappen uit aan vleesvarkens- en zeugenbedrijven. Dit blijkt uit cijfers op de website Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Op basis van een standaard zeugenbedrijf met gemiddeld 900 aanwezige zeugen was het saldo in januari 2021 -4.500 euro. Dat is weliswaar beter dan de -19.104 euro op het dieptepunt in november 2020, het is 103.000 euro lager dan januari 2020. Het lage saldo komt mede door de 60 procent lagere biggenprijzen ten opzichte van januari 2020. In januari dit jaar was de biggenprijs 32 euro inclusief toeslagen, tegen 77 euro in januari 2020. Voor het bedrijf waren de opbrengstprijzen 101.000 euro lager.

De biggenprijzen blijven onder druk staan, vooral doordat de vleesvarkens in Duitsland niet tijdig worden afgeleverd. De Duitse export naar China is verboden door de Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. Daardoor is er te weinig plaatsingsruimte voor nieuwe biggen. Sinds mei liggen de biggenprijzen onder het niveau van het voorgaande jaar en sinds juli ook onder het langjarig gemiddelde van 2011-2020.

Lichte prijsstijging mogelijk

Terwijl het dieptepunt nu achter de rug lijkt, blijft de markt onzeker. Een lichte prijsstijging in het voorjaar is mogelijk, maar blijft vooral afhankelijk van de vleesvarkensprijzen, die weinig bewegen. Daardoor zijn vleesvarkenshouders niet bereid meer te betalen voor biggen.

De prijs van slachtzeugen is sinds januari vorig jaar gehalveerd. In juli 2020 werd het dieptepunt bereikt en sindsdien is de opbrengstprijs op een laag niveau gebleven. Door de coronacrisis is de afzet van worstproducten en vleeswaren flink teruggelopen. Dat heeft grote invloed op de prijs van slachtzeugen.

Hogere voerkosten

De voerkosten zijn in januari 6 procent hoger dan in januari vorig jaar. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van veevoergrondstoffen gestegen, met als gevolg een prijsstijging van het varkensvoer sinds oktober. De voerkosten per bedrijf zijn daardoor 3.100 euro hoger dan in januari vorig jaar.

Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen daalt snel en ligt in januari slechts 6.000 euro boven het langjarig gemiddelde. De voorsprong is in de afgelopen maanden flink gedaald door lagere saldi. In april 2020 werd nog de top bereikt van 562.000 euro per bedrijf. Dat was 625 euro per zeug per jaar en lag ruim boven het voortschrijdend saldo van 452 euro per zeug per jaar.

Saldo vleesvarkens blijft kelderen

Het saldo in de vleesvarkenshouderij heeft sinds oktober een dalende lijn ingezet door de lagere varkensprijzen en duurder voer, zo berekende Agrimatie voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.500 gemiddeld aanwezige vleesvarkens. In januari 2021 is het saldo van vleesvarkensbedrijven 4.500 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is bijna 30 procent lager, door dalende opbrengsten. Het saldo van 11.000 euro is net voldoende voor een positief inkomen.

Ten opzichte van januari vorig jaar zijn de opbrengsten 34.000 euro ofwel bijna 30 procent lager. Na de top van de opbrengstprijs van 1,86 euro per kilo in maart 2020 zijn de prijzen fors gedaald tot 1,25 euro per kilo in januari 2021. In maart stokte de afzet naar restaurants en andere foodservicebedrijven. Vanaf september is de situatie op de Europese markt verder verslechterd door de vondst van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland, waardoor de export van Duits varkensvlees naar China werd verboden.

Onder druk

Door gebrek aan slachtcapaciteit vanwege corona-uitbraken onder personeel, worden veel vleesvarkens in Duitsland niet tijdig afgeleverd en steeds zwaarder. Het varkensoverschot is groot. Dat vlees zet Duitsland nu noodgedwongen af op de EU-markt, waardoor de prijzen zwaar onder druk zijn gezet. Ook in Nederland is het aanbod aan slachtrijpe dieren ruim. Bovendien zijn de varkens zwaarder dan vorig jaar.

De voerkosten zijn in januari 2.700 euro hoger geworden ten opzichte van januari 2020. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van veevoergrondstoffen gestegen, met als gevolg een prijsstijging van 7 procent voor vleesvarkensbrok.

Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in januari 2021 bijna 13.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Dat is wel driekwart lager dan januari vorig jaar. In maart werd een recordniveau van dit saldo bereikt. In de daaropvolgende maanden zakte het voortschrijdend jaarsaldo door lagere saldi in vergelijking met voorgaand jaar. In januari ligt het saldo nog 6 euro boven het langjarig gemiddelde van 72 euro per vleesvarken per jaar.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer