Ketenonderzoek+verwaarding+nieuwe+meststromen
Nieuws
© Freelander

Ketenonderzoek verwaarding nieuwe meststromen

Nieuwe stalsystemen met bronaanpak leveren nieuwe meststromen op. Bij het streven naar kringlooplandbouw mogen emissies niet worden afgewenteld verderop in de mestketen. Het onderzoeksprogramma 'Betere stal, betere mest, betere oogst' moet integrale oplossingen opleveren.


Bij het streven naar kringlooplandbouw in Nederland met minimale emissies naar het milieu zijn er twee belangrijke ontwikkelingen. Dat zijn nieuwe stalsystemen met bronaanpak, waarbij vaste mest wordt gescheiden van de urine en de juiste toepassing van verschillende meststoffen. Bij het tot waarde brengen van de nieuwe meststromen is het van belang dat die aansluiten bij de behoefte van de afnemers.

Samen met het bedrijfsleven en vijf provincies onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) vier jaar lang hoe de toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij geoptimaliseerd kan worden en hoe tegelijkertijd emissies van stikstof en broeikasgassen verlaagd kunnen worden.

Breed perspectief

Juiste innovaties in de mestketen leveren ondernemers toekomstperspectief op, de kringlopen worden meer gesloten via kunstmestvervangers en de emissies van stikstof en broeikasgassen zijn lager, waardoor actief bijgedragen wordt aan het Klimaatakkoord.

Het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) 'Betere stal, Betere mest, Betere oogst' is een initiatief van Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM), WUR, het ministerie van LNV, provincies, veehouders, akkerbouwers en andere partijen uit het bedrijfsleven. Medio maart gaat het project van start.

Doel is ook om afstemming te zoeken met de PPS NL Next Level Mestverwaarding en andere lopende projecten. Samen moeten de projecten en initiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire landbouw.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer