Alert+blijven+op+veilig+werken
Nieuws
© Koos Groenewold

Alert blijven op veilig werken

Varkenshouders nemen veilig, gezond en vitaal werken serieus. Ze zijn waakzaam en doen er veel aan om ongevallen te voorkomen. Een groeiend aantal bedrijven met medewerkers inventariseren de veiligheidsrisico's en leggen aandachtspunten bloot, blijkt uit de speciale factsheet dierhouderij 2020 van Stigas. Maar het moet en kan beter.

In 2018 brachten 1.497 dierhouderijen veiligheidsrisico's in kaart met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van Stigas. De RIE is vanuit de Arbowet verplicht voor alle bedrijven met personeel. In 2019 groeide dit aantal naar 1.767 veehouderijen. Volgens Stigas leidt zo'n inventarisatie tot een lagere kans op ongevallen en minder verzuim.

Stigas schat dat ruim 40 procent van de varkensbedrijven met personeel in loondienst is gestart met de RIE. Ongeveer de helft daarvan alle risico’s geïnventariseerd. Stigas constateert dat eeen flink deel van de ondernemers in de varkenshouderij goed op weg is, maar er valt dus ook bij veel bedrijven nog iets te winnen. Varkenshouders realiseren zich volgens die organisatie niet dat een RIE ook verplicht is als ze werken met stagiaires of iemand tijdelijk inhuren. Onder meer daarom is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne gestart om de RIE meer onder de aandacht te brengen.

Factsheet 2020

De afgelopen zeven jaar waren er in de dierhouderijsectoren in totaal 34 doden te betreuren. Met 23 ongevallen met dodelijke afloop voert de melkveehouderij die lijst aan. Op grote afstand volgen de varkenshouderij met vier dodelijke ongevallen en de paardenhouderij met drie gestorven mensen.

In 2019 heeft zich geen enkel dodelijk ongeval voorgedaan in de varkenshouderij en voldoet de sector aan de doelstelling van actieplan 'Zero Accidents 2020' van Stigas. Een trend die doorgezet moet worden, maar waakzaam blijven is de en blijft de boodschap.

Dierhouderij scoort beter

De dierhouderij scoort op een aantal punten beter voor veilig, gezond en vitaal werken dan de rest van de agrarische en groene sector. Werknemers zijn blij met hun werk, verzuimen minder vaak en hebben minder rug- en knieklachten dan de groen- en landbouwcollega's.

Het merendeel van het verzuim komt door klachten aan het bewegingsapparaat, zoals de gewrichten, spieren en zenuwen. Rug-, nek-, en schouderklachten zijn hier de grootste oorzaak van. Het aantal rug- en knieklachten ligt het afgelopen jaar 8 procent lager dan het gemiddelde.

Repeterende handelingen

Klachten door repeterende handelingen kunnen worden tegengegaan door het nemen van de juiste maatregelen. Het behandelen van biggen is repeterend werk en belast de pols, de spieren van de nek en schouders.

Door deze handelingen maximaal één uur per dag onafgebroken uit te voeren of maximaal twee uur met pauzes, in een rechtstaande houding is de kans op deze klachten kleiner. Het drijven van varkens kan door onnodig tillen en gebukt lopen rugklachten met zich meebrengen. Een goed passend en lichtgewicht opdrijfschot is dan ook van groot belang.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer