Impuls+biodiversiteit+op+erf+Wroetvarkenboeren
Nieuws
© Varkens Archief

Impuls biodiversiteit op erf Wroetvarkenboeren

Meer biodiversiteit op het erf is een van de belangrijke pijlers binnen het Wroetvarkenconcept. Afgelopen jaar zijn bloemenmengsels ingezaaid in akkerranden, bijenhotels geplaatst, nestkasten opgehangen en poelen aangelegd. Samen met Natuur en Milieu Overijssel is een flinke biodiversiteitsboost gegeven.

Voor de coronacrisis kwamen Wroetvarkenboeren en vrijwilligers van Natuur en Milieu Overijssel bijeen om hun bijdrage aan de biodiversiteit op hun erf te evalueren. In februari 2019 was het van start gegaan om de soortenrijkdom aan flora en fauna op het boerenerf te vergroten. Bij de realisatie daarvan konden de boeren wel ondersteuning van natuurexperts gebruiken.

De boeren werden niet alleen geadviseerd door Natuur en Milieu Overijssel, ze kregen ook elk een vrijwillige adviseur biodiversiteit toegewezen. Deze adviseurs kijken samen met de boeren welke maatregelen zij op hun erf kunnen treffen. Welke maatregelen passend zijn, hangt af van het type bedrijfsvoering van de boerderij, de locatie van de boerderij én de plant- en diersoorten die er in de omgeving voorkomen. De ene boerderij krijgt daarom een ingezaaide akkerrand en de andere een collectie steen- of kerkuilkasten. Boeren hebben al uilengeluiden in de nestkasten gehoord. Ook zijn er weer patrijzen teruggekeerd in de wintertarwe.

Nulmeting uitgevoerd

Alle Wroetvarkenboeren hebben in het afgelopen jaar een nulmeting gedaan om de biodiversiteit aan het begin van het project te meten. Dit is gebeurd via de Gaia-biodiversiteitsmeetlat. Door deze metingen jaarlijks te herhalen, is de impact van de maatregelen te monitoren. Bij enkele Wroetvarkenboeren zijn al tweede metingen gedaan.

Starten met een project is leuk, opent ogen en is inspirerend, maar nu komt het aan op doorzetten. Omdat de motivatie en het draagvlak onder de deelnemers groot zijn, hebben ze nieuwe plannen om de biodiversiteit dit jaar weer wat te verbeteren met elkaar uitgewisseld.

In de nieuwsbrief van het Wroetvarken in maart is deze vooruitgang gemeld.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer