Flink+wat+onderwerpen+op+LNV%2Dagenda
Nieuws
©

Flink wat onderwerpen op LNV-agenda

De varkenssector kan in 2019 veel nieuws verwachten vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het eerste kwartaal staat de voortgang van het Hoofdlijnenakkoord Sanering en verduurzaming varkenshouderij op de agenda. Verder wordt onder andere de Wet Dieren aangepast voor een verbetering van de handhaving van het dierenwelzijn.

De jaarplanning van het ministerie van LNV vermeldt welke Kamerbrieven er komen en welke wetgeving. De Kamerbrieven geven bijvoorbeeld antwoord op eerder gestelde vragen of een voortgang of evaluatie van lopende zaken. De minister houdt de Tweede Kamer daarmee op de hoogte van de ontwikkelingen en mochten die ontwikkelingen niet snel genoeg gaan dan kan dat weer leiden tot Kamervragen of discussies in de Tweede Kamer waar de minister dan mee aan de slag moet.

Diergezondheidsfonds

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er al direct een aantal zaken die betrekking hebben op de varkenshouderij. Belangrijk is uiteraard de voortgang van het Hoofdlijnenakkoord sanering en verduurzaming varkenshouderij. Ook de voortgang van het Programma verduurzaming veehouderij komt in een Kamerbrief aan de orde.
Daar blijft het niet bij. De minister komt met een evaluatie van het Diergezondheidsfonds, het Antibioticabeleid en zal antwoorden op de zakenbrief moties en toezeggingen dierenwelzijn. Dit heeft onder andere betrekking op het gebruik van hokverrijkingsmateriaal.

In het derde kwartaal zijn bijvoorbeeld de resultaten te verwachten van het vervolgonderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden.

AMVB mest

Belangrijk voor de varkenssector zal ook zijn de Algemene Maatregel van Bestuur over het zesde actieprogramma mest. Dat kan invloed hebben op de bemestingsnormen en daarmee het mestoverschot.
Naast de aanpassing in de Wet Dieren voor de verbetering van de handhaving van het dierenwelzijn, staat de uitvoering van EU-verordening 2017/625 op de agenda. In deze verordening staan een aantal punten die te maken hebben met de gezondheid van mens en dier en de controle daarop. Doel is een hoog gezondheidsniveau van mens en dier en het waarborgen van de productiviteit. Een van de punten is daarbij gericht op het voorkomen van de overdracht van resistente bacteriën van dier naar mens.

Bekijk hier de jaarplanning van de Kamerbrieven en wetgeving en hier het overzicht van de onderzoeken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer