Lage+CO2%2Dvoetafdruk+Nederlands+varkensvlees
Nieuws
©

Lage CO2-voetafdruk Nederlands varkensvlees

De CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees is met 5 CO2-equivalenten (eq) per kilo laag. Het is veel lager dan het gemiddelde van 12 CO2-eq/kilo waarmee wordt gerekend en lager dan de 7 CO2-eq/kilo voor een eiwitrijk product als tofu. Dat moet beter bekend raken bij de consument, was de conclusie op het Nevedi-congres op 8 november. Meer openheid naar de consument is nodig, zodat die een betere afweging kan maken bij de aankoop van producten.

Tijdens het congres 'Naar een klimaatvriendelijke voedselketen' hield Bert Urlings, Corporate Director Vion, een krachtig pleidooi om de consument veel beter te informeren over de werkelijke CO2-voetafdruk van Nederlands vlees. Hij gaf aan dat recente berekeningen - Energie en klimaat Agrosectoren, RVO 2014 - laten zien dat de CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees tot de 10% laagste van de hele wereld behoort. Met 5 CO2-equivalenten per kilo is het beter dan vele hoogwaardige eiwitbronnen van plantaardige oorsprong, zoals bijvoorbeeld tofu.

Gebruik co-producten


Naast allerhande energiebesparende maatregelen die de sector heeft genomen, komt de lage CO2-voetafdruk vooral ook voort vanuit de diervoedersector. "De Nederlandse varkenssector en andere diersectoren maken op grote schaal gebruik van co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen", stelt Henk Flipsen, directeur Nevedi. "Dit is nog onvoldoende bekend en dient nog veel beter voor het voetlicht te worden gebracht naar een breder publiek. De klimaatbijdrage kan verder worden vergroot als de overheid diverse wettelijke belemmeringen voor de inzet van co-producten wegneemt en er open markttoegang ontstaat voor diervoederinnovaties op gebied van aminozuren en additieven.

Hele keten samenwerken


Cruciaal is een nauwere samenwerking tussen alle schakels in de dierlijke keten - inclusief de supermarkten - zodat de klimaatwinst van alle maatregelen in de hele keten objectief is te onderbouwen. De consument moet vervolgens volledig inzicht krijgen in de opbouw van deze milieuvoetafdruk van varkensvlees en andere dierlijke producten. Dan kan deze een weloverwogen keuze maken in de supermarkt op basis van prijs, kwaliteit en productiewijze.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer