20+jaar+achterlopen+op+Belgen
Nieuws
©

20 jaar achterlopen op Belgen

Een van de initiatieven vanuit sectorpartijen die EZ-Staatssecretaris Van Dam van harte ondersteunt, is het oprichten van een Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking. 20 jaar geleden is in België het VCM gestart, een lichtend voorbeeld.

Mestverwerking en het bevorderen van circulaire economie geeft EZ-Staatssecretaris Van Dam een impuls via Europese gelden. Het bedrijfsleven dient initiatieven te ontplooien en onder meer de verdere doorontwikkeling van de markt van mestverwerkingsproducten op te pakken. Een van de initiatieven vanuit sectorpartijen die Van Dam van harte ondersteunt, is het oprichten van een Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking.

Hierin dienen diverse partijen samen de uitdagingen op het gebied van mestverwerking aan te gaan. Het coördinatiecentrum zal bestaande kennis over mestverwerking moeten ontsluiten en delen en kennisontwikkeling aanjagen. Ook vervult het centrum een adviesfunctie richting de sector en de overheden. Bij het vorm geven van het coördinatiecentrum wordt volgens van Dam nadrukkelijk gekeken naar de goede ervaringen van VCM in België.

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) is in 1996 opgezet. Het VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het coördinatiecentrum voor is een samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven voor alle aspecten van mestverwerking en -bewerking in Vlaanderen. Het VCM beoogt om zowel de bedrijfswereld als de overheid te informeren, te ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd wordt.

Volgens Hans Verkerk van Cumela en betrokken bij Bureau Mest Afzet geeft aan een jaar geleden samen met een mestverwerkingsspecialist van de ZLTO een voorstel te hebben geschreven voor een soort coördinatiecentrum. Dat ging over de rol en functie van zo'n centrum en natuurlijk de financiën en de inbreng van de verschillende partijen. "Er is best draagvlak voor, maar als het er op aankomt wie wat moet betalen en de zeggenschap dan wordt het lastiger. Ook de inzichten van verschillende overheden lopen op sommige punten flink uiteen."

Verkerk geeft aan de activiteiten bij VCM als goed voorbeeld te hebben meegenomen bij het voorstel. "Het is fantastisch zoals de Belgen het twee decennia geleden op hebben gepakt. Het VCM helpt ondernemers en overheden echt vooruit op het gebied van mestverwerking. Ze adviseren en bundelen en delen kennis en organiseren dat op een praktische en betaalbare manier. Wij lopen als het ware 20 jaar achter op de Belgen."

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  2° / 0°
  90 %
 • Dinsdag
  4° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  85 %
Meer weer