Brabant+wacht+aanpak+mest+en+veestapel
Nieuws
©

Brabant wacht aanpak mest en veestapel

Een doorbraak staat in de steigers bij twee cruciale aspecten van de Brabantse veehouderij: mestbewerking en de omvang van de veestapel. Mestbewerking op de boederij en verdere verwerking op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, krijgen ontwikkelruimte. Op termijn zal een zekere krimp van de veestapel in Noord-Brant moeten plaatsvinden, stellen GS.

De Brabantse boeren-, burger- en milieuorganisaties hebben in drie dialoogrondes oplossingsrichtingen bedacht. GS van de provincie noord-Brabant stelt de Provinciale Staten voor om tot medio oktober door te gaan met die dialoog. Zo krijgen de partners de tijd en ruimte om oplossingsrichtingen binnen bepaalde kaders uit te werken tot concrete voorstellen en acties.

De dialoog heeft een aanzet gegeven voor het herstel van vertrouwen rond de veehouderij, de deelnemers aan de dialoog willen dit graag verder opbouwen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “Ik zie een echte doorbraak in de discussie en het vertrouwen.” De oplossingsrichtingen kunnen boeren een voordeel bieden: stallen kunnen goedkoper gebouwd worden.

Ook is er een opening ontstaan om de hoeveelheid mest die in Brabant verwerkt mag worden, te verruimen. Dit geeft meer mogelijkheden voor de professionele afzet van mest met perspectief op mestverwaarding. De omgeving en het milieu hebben dan profijt van minder uitstoot van ammoniak, stank en methaan. Spierings: “Bovendien gaan we naar een rem op de veestapel en zien we kansen om de problematiek van leegstaande boerderijen aan te pakken.”

Het Brabants mestbeleid gaat uit van een gezonde bodem en het sluiten van de kringlopen in Noordwest-Europa. GS ziet een ontwikkeling naar directe bewerking van de mest op het boerenbedrijf. Dit vermindert de uitstoot van stikstof, stank en methaan en dat is goed voor bodem, lucht en water. Ook vermindert dit het risico voor de gezondheid. Directe bewerking op het boerenbedrijf kan leiden tot simpelere en goedkopere stalsystemen. De verdere bewerking van de mest leidt tot producten die de bodem optimaal voeden of als grondstof kunnen dienen en vindt plaats in gespecialiseerde installaties op bedrijventerreinen.

Het sturen op de omvang van de veestapel vindt volgens de GS plaats door groei en krimp van bedrijven bij elkaar in de buurt te koppelen. Er mag in ieder geval geen groei optreden en op termijn zal er in Noord-Brabant een zekere krimp worden gerealiseerd. Ook verwachten GS dat de aanpak stevig bijdraagt aan het oplossen van de problematiek van Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB-problematiek), de reductie van de uitstoot van ammoniak en het terugdringen van overlast.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer