EU-geld goed besteed

De 30 miljoen euro Europese steun wordt in Nederland goed besteed. Zowel LTO-Nederland als de POV zijn tevreden over de afspraken die hierover met het Ministerie van EZ zijn gemaakt.

De 10 miljoen euro voor de varkenssector zelf wordt verdeeld over twee potjes. Er gaat 5 miljoen euro naar het ketenkwaliteitssysteem ‘Holland varken’. De bijdrage vanuit Brussel gaat rechtstreeks naar de varkenshouders door ze korting te geven op de tarieven. Verder wordt het geld gebruikt voor het begeleiden en opleiden van producentengroepen.
Het Holland Varken moet volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen, straks echt als zodanig op het bord van de consument liggen. “We willen heel transparant werken. De consument moet de hele keten kunnen overzien. Zodat hij ook kan zien dat het Holland varken voldoet aan de hoogste eisen op gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid.”
De andere 5 miljoen gaat naar de herstructurering van de wijkers en stoppers. Dat zou dan onder andere moeten gaan naar ondersteuning van bedrijfsverplaatsingen in overlastsituaties. Het is volgens Jansen een illusie om te denken dat 5 miljoen genoeg is om de hele herstructurering op te zetten. “Het is wel een stimulans die als vliegwiel moet dienen. Ook andere partijen in de sector moeten gelden beschikbaar stellen voor de herstructurering. We denken daarbij aan banken, de voersector en decentrale overheden.”

Kamerleden zijn overigens niet allemaal positief over de bestedingen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom er geen geld is gebruikt voor opkoop van rechten. Dat gebeurt niet. Wel gaat er in totaal 10 miljoen naar mestverwerking. De varkens- en rundveesector krijgen dit uitgekeerd via een verdubbeling van de inleggelden. Bij een inleggeld van 10 euro per ton mest, zou dat kunnen betekenen dat hiermee 1 miljoen kilo extra verwerkingscapaciteit is op te zetten.
Projecten komen in aanmerking indien ze minimaal 50.000 ton mest verwerken en 80 procent van de fosfaat buiten de Nederlandse landbouw wordt afzetten. Per project is maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer