Stap richting gedragen mestbeleid

De provincie Noord-Brabant gaat samen met partners een gedragen mestbeleid ontwikkelen. Dit initiatief was al min of meer aangekondigd met het bestuursakkoord “Beweging in Brabant. De uitgangspunten voor een gedragen mestbeleid zijn een circulaire economie, schone en veilige mestverwerking en borging dat de veestapel in delen van de provincie niet verder toeneemt.

Volgens de provincie is er voor de korte termijn voldoende mestverwerkingscapaciteit in Noord-Brabant. Daarom krijgen nieuwe verwerkingsinitiatieven die nog een aanvraag in moeten dienen, geen medewerking. Dit is volgens de provincie afgesproken in de Verordening ruimte 2014. “Concrete en lopende initiatieven, waaronder Sita en Mace, worden onder voorwaarden nog wel in behandeling genomen. De uitbreiding van de mestverwerking op het eigen boerenerf blijft gewoon mogelijk.”

Om te komen tot een gedragen mestbeleid wordt een dialoog opgestart met boerenorganisaties, milieuorganisaties, burgercomités, gezondheidsinstanties, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en Provinciale Staten. Met een aantal van deze partijen heeft de provincie al verkennende gesprekken gevoerd.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings verantwoordelijk voor agrarische ontwikkeling: “Wij nemen de regie om te komen tot een lange termijnoplossing voor de mestproblematiek. We willen sturen op duurzame verwerking en verwaarding van mest. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europese schaal, schone en veilige mestverwerking en de omvang van de veestapel in delen van Noord-Brabant.”

Naast een nieuw mestbeleid, werkt de provincie aan een samenhangende visie voor energie, bodem en klimaat. De verduurzaming van de landbouw speelt ook daarin een belangrijke rol. De provincie verwacht dat het proces om te komen tot een gedragen bij kan dragen aan deze visie
 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer