Begin 2015 openstelling POR-regeling

De nieuwe POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) voor varkens en pluimvee wordt opengesteld van 5 tot 30 januari 2015. De regeling wordt dit jaar nog gepubliceerd in de Staatscourant, schrijft EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma aan de leden van de Tweede Kamer.

De POR-regeling is begrenst om het mestproductieplafond uit de derogatie (173 miljoen kilo fosfaat) niet in gevaar te brengen. De extra ruimte die voor de varkenshouderij beschikbaar is is maximaal 900.000 kilo fosfaat. Omgerekend is dit maximaal 121.622 varkenseenheden.
Om meer ondernemers de kans te geven gebruik te maken van de nieuwe POR-regeling, wordt de omvang van individuele ontheffingen aan een maximum gebonden.

Ondernemers die van de regeling gebruik willen maken kunnen ontheffing krijgen voor 50 procent van de voor de uitbreiding benodigde productierechten, mits zij hun volledige fosfaatoverschot op hun bedrijf laten verwerken. De POR-regeling geldt voor alle varkensbedrijven die na 28 september 2011 zijn uitgebreid of voor 1 januari 2016 de uitbreiding daadwerkelijk realiseren.

Bij de POR-aanvraag krijgen bepaalde ondernemers voorrang. Het gaat om varkenshouders die hun uitbreiding hebben gerealiseerd of gaan realiseren met een integraal duurzame stal en daarvoor subsidie toegezegd krijgen of al ontvangen hebben (IDS of MDV-stalcertificaat).
 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer