Worst-case scenario

Regelmatig wordt er gesproken over de schommelingen in de gerealiseerde voerwinsten in de varkenshouderij. Grafisch gezien zijn de pieken en dalen (boven –en ondergemiddelde voerwinsten) in euro’s in opeenvolgende tijdvakken ongeveer gelijk aan elkaar. Een specifieke vraag die hierbij opkomt is: ‘Waar moet een varkenshouder rekening mee houden bij negatieve marktontwikkelingen’?
De gerealiseerde voerwinst in de zeugenhouderij bewoog zich de afgelopen 20 jaar tussen de 140 en 70 procent van de lange termijn-voerwinst. Voor de vleesvarkenshouderij bewoog de voerwinst zich ongeveer tussen 125 en 80 procent van de lange termijn-voerwinst. Bij gesloten bedrijven is de variatie minder groot dan bij gespecialiseerde zeugenbedrijven. Deze bedrijven hadden een voerwinst die zich bewoog tussen de 130 en 80 procent van de lange termijn-voerwinst.

In mijn optiek moet een ondernemer bij een worst-case scenario (prijsdal) zijn totale uitgaven kunnen betalen, met uitzondering van de aflossing. Als het aflossingstempo voldoende hoog is, dan moet een tijdje uitstel van de aflossingen geen problemen opleveren voor wat betreft de looptijd van de lening. In goede jaren moeten dan ook extra aflossingen gedaan kunnen worden om de dip van de mindere jaren op te vangen.

Gezien de hiervoor beschreven bandbreedtes zou voor een worst-case scenario uitgegaan kunnen worden van de volgende percentages van de lange termijn-voerwinsten:
Gespecialiseerde zeugenbedrijven: 70 procent
Gespecialiseerde vleesvarkenshouderij: 80 procent
Gesloten varkensbedrijven: 80 procent

Het is dus raadzaam om in beeld te brengen of u bij een voerwinst die op het niveau ligt van bovengenoemde percentages, voldoende inkomen genereert om alle uitgaven met uitzondering van aflossingen te voldoen. Wellicht een interessant gespreksonderwerp als u uw jaarcijfers van 2013 gaat bespreken met uw huisbankier. Want deze overwegingen vragen ook van de bankier een flexibele opstelling voor wat betreft de aflossingen.

Jan van der Heijden
Adviseur AEC Uden

Lees ook

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer