Onderzoek naar goede ventilatie in gesloten stal

Ventilatie wordt in varkensstallen veelvuldig gebruikt om de temperatuur te regelen. In de zomer vindt daardoor veel meer luchtcirculatie in de stal plaats dan in de winter. Met als gevolg dat 's winters de concentraties ammoniak, stof en (ziekte) kiemen in de stal erg hoog zijn. Het PVV stelt nu € 50.000,- beschikbaar voor een onderzoek naar een gesloten stal met optimale ventilatie.

Voordelen
Het idee achter het systeem is dat, met een vergelijkbaar ventilatiedebiet veel minder fluctuaties aanwezig zijn gedurende het jaar en dat de luchtkwaliteit verbetert. Dit bij een minimaal gelijkblijvend energieverbruik voor de stalverwarming. Een gesloten systeem maakt het daarnaast veel lastiger voor ziektekiemen, bijvoorbeeld het PRRS virus, om via de lucht de stal binnen te dringen.

De aangevoerde lucht naar de stal heeft continu vrijwel dezelfde condities, circa 13°C en 85 procent relatieve luchtvochtigheid. Dit zorgt voor een goed, stabiel klimaat gedurende het gehele jaar.

Reinigen van verse en recirculerende lucht
In het gesloten systeem recirculeert de lucht in een stal. Deze lucht moet gereinigd worden en enige verversing van lucht blijft nodig om zuurstof aan te voeren en kooldioxide en andere schadelijke gassen af te voeren.

De lucht die van buiten wordt aangevoerd kan zo nodig worden ontdaan van ziektekiemen door desinfectie met bijvoorbeeld UltraViolet licht (UVC). Een luchtwasser vangt ammoniak, stof en geurstoffen af uit de recirculatielucht. Deze lucht wordt vervolgens gekoeld en ontvochtigd om daarna weer teruggebracht te worden in de stal. Een klein deel van de gereinigde lucht, die gelijk is aan de hoeveelheid aangevoerde verse lucht, wordt afgevoerd.

Onderzoek in 2012, resultaat in 2013
De WUR zal de proef op Varkens Innovatie Centrum Sterksel uitvoeren. Uit de test, die in 2012 start, moet blijken hoe het systeem in de praktijk werkt. Dan kunnen de effecten op de productie en gezondheid van de dieren en de invloed op de kostprijs worden bepaald. Het onderzoek wordt in 2013 afgerond.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer