Yes We Can, winnaar categorie Vaccinatie: Bruns-Bekhuis-Juninck

Samen de schouders eronder

De jury van ‘Yes We Can’ roemt de unieke samenwerking tussen vermeerderaar Bruns en vleesvarkenshouder Bekhuis-Juninck. Communicatie is daarbij het toverwoord. Beide bedrijven stellen zich open en daarmee kwetsbaar op. Ze kiezen bewust voor een aantal vaccinaties en volgen de effecten hiervan op de voet. Monitoring en uitwisselen van ervaringen zijn belangrijke pijlers onder de succesvolle samenwerking.

Een betere gezondheid en betere resultaten. Daar hebben vleesvarkenshoudster Simone Bekhuis en zeugenhouder René Bruns vier jaar geleden samen de schouders ondergezet. Door diverse maatregelen is de uitval bij de vleesvarkens gedaald naar 1 procent, de groei met 55 gram per dag gestegen en is op beide bedrijven het antibioticagebruik fors gedaald.

Ruim vier jaar zijn beide bedrijven fors uitgebreid. Op het vleesvarkensbedrijf waar Simone Bekhuis het dagelijks werk uitvoert, werd een stal van 800 vleesvarkens vervangen door een nieuwe stal met 2.300 plaatsen. Het bedrijf van René Bruns is opgeschaald van 160 naar 500 zeugen.

Doel
Met de nieuwbouw wilde Simone een bedrijf met toekomst dat een flinke sprong vooruit kon maken in gezondheid en resultaten. Na een half jaar bleek dat de biggenleverancier niet dezelfde gedachten had. In overleg met varkenshandelaar Frans ter Haar, kwam ze bij René Bruns terecht. Hij wilde wel samen goede afspraken maken. René: “Want we willen allebei vooruit met het bedrijf.” Daarbij bleek het een voordeel dat varkensarts Valentijn Thuring (Varkensartsen Twente-Salland) op beide bedrijven kwam.

Direct actie
Bij de start van de samenwerking werd direct actie ondernomen. Als eerste werd op beide bedrijven bloed getapt in het kader van het ResPig onderzoek. Hieruit bleek een duidelijke besmetting met PRRS, waarna ze samen besloten om de zeugen tegen PRRS te vaccineren.

Het bloedonderzoek wordt sinds de start tweemaal per jaar uitgevoerd, wat ook leidde tot een vaccinatie tegen circo en Mycoplasma. Zeker de circo-vaccinatie pakte positief uit voor de gezondheid. Maar het vaccineren is geen doel op zich, het moet de gezondheid en resultaten verbeteren. Daarom is vaccineren tegen PIA en Glässer wel uitgetest, maar niet doorgezet.

Klimaat
Het bleef niet bij vaccineren. Hoewel het bedrijf van Simone nieuw was, is de ventilatie onder de loep genomen. “We hebben de inlaat aan de achtergevel dichtgemaakt, de lucht komt nu alleen aan de voorgevel naar binnen. Daarnaast zijn de inlaten naar de afdeling toe verkleind. Wind heeft nu geen invloed meer, waardoor het klimaat veel constanter is.”

Afdelingen scheiden
Op zijn zeugenbedrijf nam René allerhande maatregelen. Uit het gezamenlijk overleg bleek dat een betere scheiding tussen de diergroepen mogelijk was. Nadat ze dat ’s morgens hadden besproken, haalde René direct ’s middags de benodigde kleding en materialen in verschillende kleuren op. “Als we wat afspreken, voeren we dat ook direct uit.”

Het blijft niet bij kleding en schoeisel wisselen. René: “Als ik van de ene diergroep naar de andere ga, was ik ook altijd de handen. En zo zijn er nog meer kleine dingen die samen een groot effect geven.” De hygiëne staat ook bij Simone op een hoog plan. “Ik zorg altijd voor het goed reinigen en ontsmetten van een afdeling. Na het afleveren en na opleg van dieren maak ik de centrale gang altijd direct schoon. Want je moet toch over een schone gang kunnen lopen?”

Tomen bij elkaar
René houdt de tomen biggen zo goed als mogelijk bij elkaar. Aan het einde van de eerste werpdag legt hij wel een aantal biggen over van de grote tomen naar de kleinere tomen. Vanaf dat moment blijven ze tot spenen en ook na spenen bij elkaar.

Bij opleg op het bedrijf van Simone worden de biggen wel gescheiden. Sinds begin dit jaar in beren en gelten. Beren leveren weer minder risico op en presteren technisch beter. Simone: “Tenminste als je ze goed voert. De varkens krijgen een op maat gemaakt voer van De Heus en de beren krijgen bijvoorbeeld veel langer startvoer.” Ook de keuze voor de eindbeer is de afgelopen jaren gewijzigd. Voor een betere slachtkwaliteit werd van Tempo, via Talent naar de Piétrain overgestapt.

Fors minder antibiotica
Alle maatregelen van de afgelopen vier jaar hebben een flink effect. René is bijvoorbeeld afgestapt van standaardbehandeling met Albipen. Momenteel ligt de dierdagdoseringen op minder dan 2,42. Bij Simone is eenzelfde effect te zien. Ze behandelt dieren alleen nog individueel. Daarbij zondert ze zieke dieren af, zodat ze gemakkelijker opknappen. De dierdagdoseringen zijn al gedaald van 20 naar 8,9 en dalen nog steeds.

Tegelijk zijn de technische resultaten op beide bedrijven vooruit gegaan. René speent inmiddels bijna 31 biggen per zeug per jaar. Bij Simone steeg de groei in vier jaar van 740 gram naar 795 gram per dag, het aantal rondes steeg van 2,5 naar 3,0 en de voederconversie daalde van ruim 3 naar 2,60. En het effect van de beren moet nog komen.

Zowel René als Simone zijn tevreden met de vooruitgang die ze de afgelopen vier jaar hebben behaald. Ze benadrukken dat het kan omdat ze geregeld samen overleggen, samen afspraken maken en die afspraken ook beide direct uitvoeren.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer