Diervoedersector+lanceert+monitor+voor+duurzaam+veevoer
Nieuws
© Twan Wiermans

Diervoedersector lanceert monitor voor duurzaam veevoer

Brancheorganisatie Nevedi heeft deze week de Monitor Duurzaam Diervoeder gelanceerd. Dit instrument gaat inzicht geven in welke mate diervoeder duurzamer wordt op basis van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale herkomst.

Nevedi-directeur Henk Flipsen spreekt over een lang en intensief traject dat is afgelegd, dat begon met de vraag: wat is duurzaam diervoer? De gesprekken daarover startten nog voor de gesprekken over het landbouwakkoord van het vorige kabinet. Nadat dat in juni 2023 mislukte, gingen de gesprekken met ketenpartners en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door. Die gesprekken leidden tot vier KPI's die de basis zijn van de monitor. 'We hebben duurzaamheid meetbaar en kwantificeerbaar gemaakt', zegt Flipsen.

De Nevedi-directeur spreekt over een thermometer, die in de komende jaren op objectieve wijze weergeeft hoe duurzaam diervoeder is. In 2018 heeft de Europese Commissie de internationale rekenstandaard voor veevoer vastgesteld: PEFCR Feed. Voor de Monitor Duurzaam Diervoeder geldt dat jaar als nulmeting. Half september verwacht Flipsen dat de eerste meting die betrekking heeft op 2022 wordt afgerond. De duurzaamheid van het veevoer in 2018 is dan vergelijkbaar met die in 2022.

Begin 2025 wordt opnieuw gemeten, dan over 2024. 'Vanaf dat moment worden de KPI's jaarlijks vastgesteld. We brengen zo trendmatige ontwikkelingen in beeld die weer inzicht geven in het behalen van doelen en/of de effecten in beeld brengen van gekozen marktinitiatieven', licht de Nevedi-directeur toe.

Ambities

Met de pluimveesectoren vlees en ei, de kalversector en de varkenssector zijn afspraken gemaakt over de te realiseren ambities in 2030. Met de zuivelsector sluiten die doelen aan op ambities van de Duurzame Zuivelketen. Met klem spreekt Flipsen over ambities, maar ook over 'serieus bedoelde richtingen'. 'De gestelde doelen hebben impact als het gaat om bijvoorbeeld kostprijs, wat de markt wil en de haalbaarheid. Daar moet je naar blijven kijken en vertalen naar markten die daarvoor willen betalen.'

De complexiteit van het houden van vee wordt groter, benadrukt de Nevedi-directeur. 'Een lage carbon footprint in het voer betekent niet automatisch een lage footprint in het vlees of de melk.' Het gaat over finetunen per bedrijf. Ter illustratie haalt Flipsen een veehouder aan die zijn koeien hoog verteerbaar fosfor wil voeren, zodat minder mest hoeft te worden afgevoerd. Een rekensom van kosten en baten. Volgens Flipsen zal dat in de toekomst veel meer dan nu aan de orde zijn.

Doelvoorschriften

Vanuit de aanwezige ketenpartijen werd deze week tijdens de presentatie van de Monitor Duurzaam Diervoeder richting overheid nog gewezen op het grote belang van een gelijk speelveld in Europa en op het werken met doelvoorschriften. Huub Fransen van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits: 'Als de bewegingsruimte er is, kunnen goed ondernemerschap en het grote innovatieve vermogen van de bedrijven echt het verschil maken in de markt.'

Na de zomer buigen Nevedi en ketenpartijen zich over het implementeren van de monitor in de duurzaamheidsagenda van de verschillende sectoren. Flipsen: 'Het laaghangende fruit is nu wel zo'n beetje geplukt. Versnelling in meer duurzaam veevoer als het bijvoorbeeld gaat om klimaat en circulariteit moeten echt wel komen uit innovaties zoals nieuwe reststromen.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer