NVWA+begint+naleefmeting+dierenwelzijn+in+varkenshouderij
Nieuws
© Varkens Archief

NVWA begint naleefmeting dierenwelzijn in varkenshouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert vanaf 20 november bij varkenshouderijen inspecties uit die onderdeel zijn van een naleefmeting. Doel is in beeld te krijgen hoe het is gesteld met het dierenwelzijn. De NVWA gebruikt de resultaten van de naleefmeting om toekomstige inspecties gerichter uit te kunnen voeren.

De NVWA voert jaarlijks inspecties uit bij varkenshouderijen om het dierenwelzijn van varkens te controleren en treedt handhavend op bij overtredingen.

Tijdens de inspecties voor deze naleefmeting letten de inspecteurs extra op hokverrijking, het alarmsysteem voor uitval van de ventilatie en het stalklimaat. Ook besteden ze aandacht aan het couperen van staarten.

Nood- en alarmsysteem

Sinds 1 juli 2023 gelden er aangescherpte regels voor alarmsystemen in stallen voor het geval de ventilatie uitvalt. Een alarmsysteem is verplicht in stallen die zijn voorzien van kunstmatige ventilatie. Dit kan betekenen dat veehouders alarmsystemen moeten aanpassen. Het alarmsysteem moet maandelijks worden getest. Ook gelden er eisen wat betreft de registratie van de uitgevoerde testen en de bewaartermijn van die gegevens. Verder moet de veehouder beschikken over een alarmplan.

Voor de nieuwe regels voor het alarmsysteem en het alarmplan geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2024. Tot die tijd krijgen varkenshouders alleen een waarschuwing als ze de nieuwe regels niet naleven. Vanaf 1 januari 2024 kan een varkenshouder direct een boete krijgen als tijdens een inspectie blijkt dat het alarmsysteem niet aan de nieuwe eisen voldoet.

Per 1 juli 2024 gelden ook aangescherpte regels voor noodsystemen in stallen. Vanaf deze datum moet in een stal met kunstmatige ventilatie een noodstroomaggregaat aanwezig zijn.

Ammoniak en koolstofdioxide

De inspecteurs van de NVWA beschikken over apparatuur om de concentraties van ammoniak en koolstofdioxide in de stal te meten. Tijdens de inspecties voor de naleefmeting verrichten ze bij een deel van de bedrijven metingen om inzicht te krijgen in de concentratie van deze gassen in de stal.

Als tijdens inspecties te hoge concentraties ammoniak en koolstofdioxide worden gemeten en de inspecteurs ook dieren aantreffen met symptomen die verband houden met het stalklimaat, dan treden ze handhavend op.

Krulstaart

De Nederlandse varkenshouderij heeft de ambitie uitgesproken om stapsgewijs en verantwoord naar vitale varkens met een krulstaart te gaan. Onder andere hokverrijking speelt een rol bij het stoppen met het couperen van staarten. Uit eerdere inspectieresultaten bleek al dat hokverrijking een aandachtspunt blijft.

Door verkennende gesprekken wil de NVWA onder andere in kaart brengen of varkenshouders voldoende inzicht hebben in de mate van oor- en staartbijten op hun bedrijf. Ook kijken ze of er een risicobeoordeling is gemaakt en welke maatregelen er zijn getroffen om staartbijten en andere gedragsstoornissen zoveel mogelijk te voorkomen. Aan het gesprek is geen handhaving gekoppeld.

Via de inspecties hoopt de NVWA inzicht te krijgen in welke onderwerpen goed worden nageleefd en welke extra aandacht en prioriteit nodig hebben om het dierenwelzijn van varkens te verbeteren. De naleefmeting moet uiteindelijk een zo volledig mogelijk beeld geven van de stand van zaken in de varkenshouderij in Nederland. Met de resultaten uit de naleefmeting kan de NVWA gerichter inspecteren en communiceren over de welzijnsonderwerpen waarvoor aandacht en prioriteit nodig zijn.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer