%27Stik+in+%27t+stof%3F%27
Blog
© Studio Van Assendelft

'Stik in 't stof?'

Stik in 't stof was mijn eerste gedachte bij het horen van de plannen van de ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze laten de boeren stikken in de stikstof.

Nog afgezien van de vraag of die enorme reducties nodig zijn, mis ik de vraag: hoe dan? Oh ja, die hete aardappel schuiven de ministers door naar de provincies. Die moeten in recordtempo – althans naar overheidsmaatstaven gerekend – plannen klaar hebben liggen voor de gebiedsaanpak.

Ook de voedselverwaardingsketen krijgt een harde deadline om ervoor te zorgen dat de overblijvende boeren die voor het voedsel zorgen goed betaald krijgen. Prima plan natuurlijk dat het produceren van voedsel eens echt wordt betaald, maar of dat haalbaar is? Betekent dit dan dat er maar net genoeg boeren overblijven om het voedsel te produceren dat in Nederland wordt gegeten? Of mogen we nog voedsel produceren voor andere landen?

Het kaartje op pagina 31 van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied brengt geen duidelijkheid. Daar staan veel zwarte puntjes rondom de natuurgebieden. Met als verklaring 'Gebieden met potentie voor grote stikstofreductie voor heel Nederland'.

Die zwarte puntjes zijn waarschijnlijk allemaal veehouderijbedrijven. Betekent dit dat al die bedrijven daar weg moeten? Of krijgen ze nog een kans om via innovatie de uitstoot te verlagen?

Eén ding lijkt me zeker. De overheid, lees de hardwerkende belastingbetalende werknemers, heeft niet genoeg miljarden euro's om al die zwarte puntjes op te kopen.

De enige goede oplossing is alle innovatieve mogelijkheden die er zijn met beide handen aan te grijpen en zorgen dat alle luchtwassers die er zijn, ook doen waarvoor ze zijn gekocht en dat met realtime meting aantonen. En zo snel mogelijk op alle varkens- en rundveebedrijven de mest naar een mestvergister brengen, zodat we twee vliegen in één klap slaan. Ook de pluimveebedrijven moeten nog kijken waar mogelijkheden liggen.

Het gaat even tijd kosten, maar dan hebben we straks ook wat en kan de agro-industrie de oplossingen naar het buitenland verkopen. Pas als ook Tata Steel, Schiphol en dergelijke hun aandeel hebben geleverd en als blijkt dat de innovatie op de veebedrijven nog niet genoeg oplevert, mag de overheid bedrijven opkopen.

Want met de 'vrijwillige' uitkoopregelingen van de overheid die niet bepaald 'woest aantrekkelijk' zijn, zoals onze columnist Eric van der Hijden schetst, komt Van der Wal er lang niet. Bedrijven opkopen duurt in ieder geval nog vele jaren.

John Lamers
Redactie Varkens

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer