Varkenshouderij+in+tijd+van+grote+omwentelingen
Blog
© Eigen Foto

Varkenshouderij in tijd van grote omwentelingen

Ook varkenshouders staan voor historische Tweede Kamerverkiezingen tijdens grote omwentelingen in Nederland. De toeslagenaffaire heeft diepe wonden geslagen, falen van topambtenaren en zelfs onze rechtsstaat aangetoond. Goed dat Sjaak van der Tak (LTO) door dierenactivisten getroffen dierhouders tot in de rechtbank bijstaat. Als varkenshouders kunnen we met onze gezinsleden over de gevolgen van dergelijke activiteiten meepraten.

De senaat is aan zet over de Wet stikstofreductie. De ondoorzichtige, onnodig zware Natura 2000-uitvoering in ons land dreigt voor de landbouwsector tot nieuwe ‘toeslagenaffaire’ te worden. Rentmeesterschap vereist ook waakzaamheid en publieke gerechtigheid! Eerlijkheid voor én na de verkiezingen is noodzakelijk. Het kan niet zo zijn dat na de verkiezingen ambtelijke molens weer mensen vermorzelen. Of nu iets soortgelijks gebeurt met decennia levenswerk van varkenshouders.

Klimaatbeleid, Natura 2000 en stikstof hangen als zwaard van Damocles boven cultuurlandschap en plattelandseconomie. Een economie die als stabiele pijler 95,6 miljard euro aan exportwaarde toevoegt. Wordt er voldoende gekeken naar extra positieve kansen van onze varkenshouderij bij uitvoering van het nationale klimaatakkoord? Is er voldoende technologieneutraliteit bij RVO.nl en LNV om ook de laatste innovatieve oplossingen en concepten in de varkenshouderij ruimte te bieden bij de aanpak van stikstofuitstoot? Een biologisch filter is toegestaan, maar pas na jarenlang afwachten en tegenwerking, ook tegen innovatieve oplossingen uit EU-buurlanden. Er liggen nieuwe varkenshouderijconcepten klaar, maar RVO.nl wijst deze vooralsnog af door ontoereikende meet- en rekenmodellen.

Wil men wel oplossingen? Of moet de verplaatsing van landbouwproductie, weg uit Nederland en Noordwest-Europa, naar andere landen en werelddelen nu echt plaatsvinden? Sommige partijen in ons land staan hiervoor te trappelen, ondanks een aankomende coronarecessie en forse economische krimp. In een tijd waarin de landbouwsector, mede dankzij de varkenshouderij, met 1,2% groei juist een stabiele pijler onder onze nationale economie bleek. Andere EU-lidstaten zien dat laatste ook in. In ons land wordt echter veel nepnieuws over veehouderij verspreid.

In Brussel worden de hoofdlijnen van de wetgeving bepaald. De onlangs aangenomen Nederlandse wet tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen vloeit voort uit de EU-Richtlijn die wij als EP al jaren geleden tot stand brachten. De EU-begroting en coronaherstelfonds liggen vast, maar onderhandelingen over het GLB lopen nog. De effectbeoordeling van de boer-tot-bordstrategie en biodiversiteitsstrategie is nog niet eens bekend, of de EU-Commissie kwam alweer met een methaanreductieplan.

Commissaris Frans Timmermans stuurt ondanks de wil van Parlement en lidstaten tóch aan op zwaardere GLB-eisen, terwijl de nationaalconservatieve Poolse landbouwcommissaris Wojciechowski onterecht blijft hameren op veedichtheid en methaanuitstoot per hectare in landen als Nederland, België en Ierland, zónder te kijken naar emissievoetafdruk en duurzaamheid per kilogram product. U weet nog hoe de Poolse landbouwcommissaris op Twitter klaagde over de dichtheid van varkens in Denemarken, België, Luxemburg, Duitsland en Nederland, terwijl hij niet naar de milieuprestaties per eenheid product wilde kijken.

Met deze nieuwe benadering wordt openlijk de agenda van de links-liberale, ‘groene’ en opportunistisch-nationalistische coalitie ter verschuiving van vitale voedselproductie vanuit Noordwest-Europa naar Oost- en Zuid-Europa gediend, niet de klimaatovereenkomst van Parijs! Rentmeesterschap vereist waakzaamheid en publieke gerechtigheid, juist nu!

Annie Schreijer-Pierik
Lid Europees Parlement namens het CDA

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer