Europa+stevent+af+op+einde+aan+kooisystemen
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Europa stevent af op einde aan kooisystemen

Er is een belangrijke stap gezet door het Europees Parlement om kooien als huisvestingssysteem tot 2027 uit te faseren. De Europarlementariërs stemden donderdag in meerderheid voor een resolutie hierover.

Het voorstel komt voort uit het burgerinitiatief 'End the cage age' dat door 1,4 miljoen Europeanen werd ondertekend. Hierdoor kwam de oproep van burgers en organisaties om een einde te maken aan kooihuisvesting op de agenda van het Europees Parlement te staan.

De resolutie van het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om kooihuisvesting gefaseerd af te bouwen met een einddatum in 2027. Tegelijkertijd wil het parlement dat initiatieven op het gebied van dierenwelzijn strikt gebaseerd worden op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele negatieve gevolgen, zoals het risico op ziekten, borstbeenbreuken of kannibalisme in de pluimveesector.

Hogere normen dierenwelzijn

Daarnaast vindt het Europarlement dat de hogere dierenwelzijnsnormen van de Europese Unie terug te vinden moeten zijn in handelsverdragen en afspraken met landen buiten de EU. De Europese Commissie moet nu aan de slag met wetgeving, de landbouwministers moeten hun goedkeuring nog geven. Het is dus nog onzeker of het verbod op kooien ook daadwerkelijk wordt omgezet in nationale wetgeving en in welke vorm.

Ook de concrete invulling is nog niet duidelijk. In de resolutie wordt in ieder geval gesproken over alternatieve houderijsystemen voor pluimvee, konijnen, zeugen, kwartels en kalveren. Of er een einde moet komen aan traditionele kraamhokken voor zeugen moet blijken uit het voorstel waar de Europese Commissie uiterlijk in 2023 mee moet komen.

Realiteitszin

Het Europees Parlement heeft nog met enige realiteitszin gestemd en roept de commissie op in haar voorstel niet alleen dierenwelzijn mee te wegen. Wat goed is voor dierenwelzijn hoeft nog niet per definitie goed te zijn voor voedselveiligheid, milieu, klimaat of de sterftecijfers. Het is volgens landbouworganisaties belangrijk om dat allemaal mee te wegen en zo boeren niet met nieuwe problemen op te zadelen. Boeren in Noordwest Europa lopen ver voor de troepen uitl als het gaat om dierenwelzijn en die veranderingen gaan gepaard met grote investeringen.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer