Nederlandse+expertise+stuwt+Argentijnse+varkensketen
Nieuws
© Freelancer

Nederlandse expertise stuwt Argentijnse varkensketen

Argentinië wil een zo duurzaam mogelijk groeiende varkenssector. De kennis vanuit Nederland kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daartoe is een groep van Nederlandse bedrijven een publiek-private partnerschap aangegaan met stakeholders in dat Zuid-Amerikaanse land. De 'onderontwikkelde' varkensvleesproductieketen gaan ze in dat land helpen te optimaliseren.

Argentinië heeft de potentie om een land van betekenis te worden voor wereldmarkt voor varkensvlees. De lage voerkosten zijn de grootste troef van dat land. De grote hoeveelheden soja en mais die in dat bijna zeventig keer grotere land dan Nederland kan worden geproduceerd, geeft de Argentijnse varkenssector een natuurlijke voorsprong.

Volgens een studie van Wageningen Economic Research zou het varkensvlees in Argentinië zelfs 10 procent goedkoper kunnen worden geproduceerd dan in Brazilië. Ook is er interesse in innovatie en technologische toepassingen om de varkenshouderij naar een hoger plan te brengen. Dat signaleerde de Argentina Agribusiness Outlook van de Rabobank al in 2016.

Een duurzame groei van de varkenssector vindt de Argentijnse overheid wel van belang. Daarom ziet zij een nauwe samenwerking met Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven wel zitten. Daartoe is in 2018 al een informatiereis georganiseerd, zodat zij kennis konden maken met de Argentijnse varkensvleesproductieketen.

Kansrijk land

Tussen 2011 en 2016 steeg de varkensvleesproductie in het Zuid-Amerikaanse land al met ruim 70 procent. Maar de laatste jaren is de productie verder gegroeid. In 2018 werden ruim 360.000 zeugen gehouden en bijna 7 miljoen vleesvarkens geslacht. Volgens de Market-review van de FAO zou in 2019 rond de 660.000 ton varkensvlees geproduceerd zijn.

En het land importeert meer varkensvlees dan dat het exporteert (respectievelijk rond de 50.000 ton en 13.000 ton). de zelfvoorzieningsgraad voor varkensvlees zit momenteel rond de 95 procent.

De verwachting is dat de vraag naar varkensvleesproducten in Argentinië zelf ook zal groeien. Dit komt met name door het stijgende inkomen van Argentijnen De Rabobank verwacht dat de consumptie van varkensvlees toeneemt van 11 kilo per persoon in 2015 naar 18 kilo in 2025.

Overheidsondersteuning

Nederlandse kennis, kunde en technologie gaat de Argentijnse varkenssector helpen. Het programma Partners for International Business (PIB) is hier speciaal voor opgezet in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitvoering gebeurt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Er wordt samengewerkt met het Nederlandse bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, de Nederlandse ambassade in Buenos Aires, de Landbouwraad in Zuid-Amerika en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

GITAH Porcino

De deelnemende Nederlandse bedrijven hebben zich verenigd in de Grupo de Intercambio Technológico Argentino Holandés (GITAH Porcino). Het betreft een consortium van tien Nederlandse bedrijven: Topigs Norsvin, Roodbont Publishers, Nooyen Pig Flooring, Nedap, VDZ Trading, Agrifirm, MS Schippers, Agrovision, Hotraco Group en LeeO.

Wageningen University & Research (WUR) draagt bij als samenwerkingspartner. Innovatieve, duurzame en energiebesparende productie- en verwerkingsconcepten van GITAH Porcino worden daar benut.

Het gaat van varkensfokkerij, -voeding, stalinrichting, dataverwerking tot het managen van reststromen, slachten en verwerken van varkens tot en met de distributie en logistiek van de vleesafzet. Bedrijven die ook nog willen deelnemen aan deze samenwerking kunnen zich melden bij het consortium van Nederlandse bedrijven die al ingestapt zijn.

China investeert ook

China heeft ook oog voor de groeipotentie van de varkenshouderij in Argentinië. In augustus werd bekend dat de Chinese overheid zo'n 3 miljard euro gaat investeren in opschaling van de Argentijnse varkensvleesproductie. Daardoor zou de zeugenstapel met zo'n 300.000 zeugen in drie jaar tijd kunnen groeien. Dat betekent bijna een verdubbeling van de varkensvleesproductie, waardoor het land exporterend wordt.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer