Drang+om+te+bouwen+fors+tanende
Nieuws
© Koos Groenewold

Drang om te bouwen fors tanende

Werden in 2012 nog 230 vergunningen verleend voor nieuwbouw en renovatie in de varkenshouderij, in 2019 waren er dat 37. De ermee gemoeide investeringen zijn geslonken van 140 naar 55 miljoen euro. Opvallend is dat het gemiddelde oppervlak aan nieuwbouw per project is afgenomen in zowel de zeugen- als de vleesvarkenshouderij.

Tussen 2012 en 2019 is het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie fors afgenomen, bevestigen cijfers van CBS. Het areaal nieuwbouw voor te realiseren varkensstallen is in die periode met bijna 90 procent afgenomen. Voor het gaan houden van vleesvarkens in nieuwe stallen werden in 2012 nog 120 vergunningen verleend. Samen waren die goed voor iets meer dan 36,0 hectare aan nieuw in de toekomst te realiseren staloppervlak. In de zeugenhouderij werden in datzelfde jaar 38 vergunningen verleend voor nieuwbouw. Op basis daarvan zou in totaal 10,1 hectare aan nieuwe stallen kunnen worden gerealiseerd.
In de vleesvarkenshouderij zijn 61 vergunningen verleend voor ingrijpende renovaties en in de zeugenhouderij 11. Met alle verleende vergunningen in de varkenshouderij was een investering gemoeid van circa 140 miljoen euro.

Aantal vergunningen slinkt

Hoe anders hangt de vlag erbij in 2019. Er zijn slechts 16 vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe vleesvarkensstallen en 9 stuks voor nieuwe stallen op zeugenbedrijven. Een daling van respectievelijk 87 procent in de vleesvarkenshouderij en 76 procent in de zeugenhouderij.
Met het die forse teruggang in ververgunningen voor nieuwbouw is het oppervlak aan nog te realiseren nieuwbouw eveneens gekrompen. In totaal is vergund 3,1 hectare aan staloppervlak voor vleesvarkens en 2,4 hectare aan stallen voor zeugen of biggen.

Minder oppervlak per project

Opvallend is dat per nieuwbouwproject in de vleesvarkenshouderij het aantal vierkante meters is afgenomen. Was een gemiddelde nieuw verleende vergunning in 2012 nog goed voor 2.988 vierkante meter te realiseren nieuwbouw. Vorig jaar bleek dat per gemiddeld project ruim 1.000 vierkante meter minder te zijn (1.957 vierkante meter).
In de zeugenhouderij is de omvang van een gemiddeld nieuwbouwproject nagenoeg gelijk gebleven. In 2012 bedroeg een “zeugenbouwproject” gemiddeld 2.674 vierkante meter en vorig jaar 2.576 vierkante meter.
Het aantal verleende vergunningen voor ingrijpende renovaties in de varkenshouderij kwam vorig jaar uit op slechts elf stuks. Met alle in 2019 verleende vergunningen (nieuwbouw en renovatie) in de varkenshouderij was een investering gemoeid van iets meer dan 55 miljoen euro.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  2° / 0°
  90 %
 • Dinsdag
  4° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  85 %
Meer weer