Vijf+uitdagingen+in+onderzoek
Nieuws
©

Vijf uitdagingen in onderzoek

De varkenssector gaat de komende jaren aan de slag met de vijf belangrijkste uitdagingen: bigvitaliteit, intacte staarten, berengeur, minder antibiotica en data- en informatiestromen. De POV heeft hiervoor samen met de ketenpartners de Onderzoeksagenda Varkenshouderij opgesteld.

Onderzoek is nodig om de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector te waarborgen. Sinds het wegvallen van de Productschappen was er echter geen collectieve financiering en geen commitment voor onderzoek. De Onderzoeksagenda Varkenshouderij moet hier nu voor gaan zorgen door te werken aan één gemeenschappelijke visie, zoals die ook is verwoord in het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. Uitgangspunt is dat de varkenssector wereldwijd toonaangevend moet zijn in duurzaamheid. De voedselproducenten moeten daarbij een substantiële bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland, op een manier die maatschappelijk wordt gewaardeerd. Om dit te realiseren is samenwerken binnen de keten nodig, volgens renderende verdienmodellen waarbinnen de marge eerlijk wordt verdeeld.

Voor de periode 2017-2020 gaat het onderzoek zich dus richten op de vijf belangrijkste thema’s: bigvitaliteit, verantwoord omgaan met staarten, castratie en berengeur, data- en informatiestromen in de varkenshouderij en het verminderen van antibioticagebruik (gezonde bedrijven).

Financiering


Voor dit onderzoek is de komende drie jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar. De financiering komt voor de helft vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De andere helft wordt geïnvesteerd door private partijen. De POV is de trekker van de Onderzoeksagenda. De ketenpartners zijn: Nevedi, Topigs Norsvin, PIC, Next Genetics, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Vee & Logistiek Nederland, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV) en het Partnership Innovators in de varkenshouderij en varkensvleesketen.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer