Geurnormen blijvend in discussie

Omgaan met de normen voor geurhinder zal voor veehouders niet gemakkelijker worden. In 2018 zullen er in de nieuwe Omgevingswet nieuwe normen komen. Maar gemeenten mogen daar vanaf wijken.

Voor geurhinder zijn er momenteel verschillende normen. Normen voor de concentratiegebieden, de niet-concentratiegebieden en binnen en buiten de bebouwde kom. Een geurgevoelig object (bijvoorbeeld burgerwoning) in een concentratiegebied mag blootstaan aan 14 odeur. Dat is de eenheid waarin geur wordt uitgedrukt. Een woning in de bebouwde kom in een niet-concentratiegebied mag blootstaan aan 2 odeur.

Momenteel is er discussie over deze normen. Er is bijvoorbeeld een organisatie die zich max5oduer noemt. Die wil dat de norm teruggaat naar 5 odeur in het buitengebied. Tegelijk loopt er een onderzoek naar geur en andere uitstoot van veehouderijbedrijven in Oost-Brabant.

Wat de uitkomst van de discussie zal zijn is koffiedik kijken. Er zullen in de nieuwe Omgevingswet die in 2018 van kracht moet worden in ieder geval nieuwe normen komen. Waarbij die waarschijnlijk lager zullen zijn dan de huidige normen. Gemeenten blijven daarbij het recht houden om af te wijken van die normen, zowel naar boven als naar beneden.

Voor veehouders zal het betekenen dat er ofwel meer afstand nodig is tot geurgevoelige objecten, ofwel er verdergaande maatregelen nodig zijn. Combi-wassers kunnen bijvoorbeeld voor een flinke geurreductie zorgen.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer